gra planszowa Retro Reporter

Najnowsze doniesienia

29.01.2013
Związek pań domu w Warszawie na ostatniem swem zebraniu, poruszył jedną i bolączek życia dzisiejszej Warszawy, a mianowicie — ratowania powietrza w śródmieściu przez niekulturalny, sposób wywożenia śmieci. Wywożenie to przeprowadzane jest przez Zakład Czyszczenia miasta sposobem z epoki króla Ćwieczka, tj., iż śmieci w ciągu nocy, wynoszone są z domów na odkryte wozy, które następnie „z całem dobrodziejstwem inwentarza" przeciągają ulicami, zmuszając — zwłaszcza w lecie — lokatorów mieszkań frontowych do zamykania okien, celem uchronienia się przed duszącemi „aromatami". 
29.01.2013
Ze zbiorowym pokazem swych prac wystąpił w Zachęcie Al. Nowakowski ze Lwowa. Jest to mimo wszystko dorobek artystyczny zbyt poważny, ażeby zasługiwał na taki, zgoła przedziwny stek czczych a buńczucznych i niebosiężnych frazesów, jakiemi obdarzył go autor wstępu do katalogu, p. W. Kowalczuk, wyrządzając w ten artyście raczej krzywdę.
29.01.2013
Przybyła do Warszawy Janina Smolińska. Pamiętamy wszyscy pierwszą „miss Polonję“, jej sukces w Paryżu, trzy lata
występów w Folies Beregeres, wyjazd do Ameryki i karjerę gwiazdy filmowej. Czytelnicy nasi niejednokrotnie czytali na łamach ,,I. K. C.“ korespondencję tej artystki.  Obecnie p. Smolińska przybyła do Europy i odwiedziła po kilku latach nieobecności Polskę. Zabawi tu około roku, w międzyczasie nakręci prawdopodobnie film dla Ameryki, poczem wróci do Stanów Zjednoczonych.
Z gwiazda filmową, która jest jednocześnie dziennikarką, najlepiej mówić o ostatnich plotkach i nowościach stolicy filmu.
29.01.2013
Z Warszawy donosi (A): Obserwatorium astronomiczne w Warszawie rozpoczęło dokonywanie systematycznych fotografij nieba przy pomocy nowozakupionego wynalazku, umożliwiającego dokonywanie jaknajdokładniejszych zdjęć gwiazd i planet. M. in. sfotografowana będzie budząca największe zainteresowanie uczonych planeta Mars. Dla wykorzystania nowego wynalazku urządzono w gmachu uniwersytetu w Alejach Ujazdowskich specjalne  laboratorjum fotograficzne.
29.01.2013
17 b. m. w wywiadowcy policji śledczej spostrzegli na dworcu głównym wysiadującego z wagonu osobnika, który miast w kierunku właściwego wyjścia udał się w stronę szlabanu kolejowego przy ul. Żelaznej; Wywiadowcy zatrzymali go i sprowadzili na posterunek policyjny. Zatrzymanym okazał się Szmul Fajwel Nachman mieszkaniec Lublina. W jego walizkach znaleziono 25 kg. sacharyny pochodzenia sowieckiego.
27.01.2013
 Początek ul. Gęsiej w Warszawie był wczoraj terenem wielkiej awantury, „urozmaiconej" bojowemi okrzykami walczących zapaśników, a także i strzałami rewolwerowemu Oto w znajdującym się w domu nr. 2 składzie manufaktury wyznaczona była licytacja, która miała mieć charakter zamknięty tj. bez dopuszczenia pośredników i zawodowych licytantów. Początkowo licytanci istotnie nie zjawili się, lecz nie chcąc pozbawiać się zysków, zjawili się w znaczniejszej grupie i zażądali „okupu" za wstrzymanie się od interwencji i wogóle za ,,nieprzeszkadzanie“.
27.01.2013
Na wokandzie sądu okręgowego znalazła się sprawa trzech referentów urzędu skarbowego, oskarżonych o wymuszanie łapówek w drodze służbowego nacisku. Ofiarą oskarżonych padł właściciel piekarni Ferdynand Szmidke, któremu sekwestrator zajął za zaległe podatki w sumie 10.000 zł. 120 worków mąki i 5 koni.
27.01.2013
W ręce policji warszawskiej wpadł niebezpieczny aferzysta, który w ciągu krótkiego czasu oszukał na większe sumy kilkadziesiąt firm warszawskich. Oszust nazywa się Jan Bogacki, jest analfabetą, a mimo to z powodzeniem grał rolę inżyniera, przedstawiciela trzech kopalń węgla. Bogacki zakupywał w rozmaitych firmach towary, jak ubrania, palta, aparaty radjowe, konserwy, likiery i t. d., płacąc za nie czekami na P. K. O., numer konta 10.598, zamkniętego przez dyrekcję P. K. O. jeszcze przed rokiem.
27.01.2013
Wśród warszawskich rzemieślników: kamaszników, szewców itp. istnieje od dłuższego czasu zatarg na tle konkurencyjnem. Poszczególne Związki zawodowe, głównie o  radykalnych zabarwieniach, szykanują poszczególne warsztaty, powodując coraz liczniejsze starcia.
26.01.2013
Z powodu zastoju w przemyśle dorożek samochodowych, poruszano obecnie myśl uruchamiania dorożek samochodowych w Warszawie na dwie zmiany z tem, że taksówki opatrzone numerami nieparzystemi kursowałyby w dnie nieparzyste, natomiast taksówki z numerami parzystymi, w dnie parzyste. Nowy ten pomysł spowodowany jest nadmierną ilością dorożek samochodowych w Warszawie, które całemi sznurami wyczekują godzinami na pasażerów. Obecny dzienny obrót dorożek samochodowych spadł do 8.10 zł., co nie pokrywa nawet kosztów eksploatacji tych wozów.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl