gra planszowa Retro Reporter

Najnowsze doniesienia

24.04.2013
Jan Kiepura w wolnych od zajęć chwilach, spędza wywczasy letnie w swej willi pod Zakopanem. Prowadzi tam niewielkie, lecz wzorowe gospodarstwo, posiłkując się podręcznikami. Wszak niekażdy jest od urodzenia rolnikiem. Pewnego razu znakomity śpiewak sprowadził ze Szwajcarji inkubator na 90 jaj. Jednakże w drodze aparat uległ uszkodzeniu. Zmartwiło to Kiepurę, bowiem ma wrodzony pociąg do ptasząt.

Wtedy to zgłosił się do willi pewien góral i oświadczył, że za niewielką oplata podejmie się wysiedzieć owe jaja. Po krótkim targu doszło do zgody. Jaja umieszczono w komórce, gazda  zasiadł, pykając z fajeczki. 
23.04.2013
Do dyrekcji znanego zakładu gastronomicznego „Oaza" zgłosił się wytworny gentleman, który
podał się za Jana Heinricha, pełnomocnika austriackiego kanclerza Dolfussa. Heinrich zaznaczył, że jest upoważniony do przeprowadzenia szeregu tranzakcyj finansowych z ministerstwem przemysłu i handlu. Propozycje pełnomocnika dyktatora Austrji, chociaż sprowadziły się do oferty dostarczenia... 5 worków cukru, były przyjęte przez dyrekcję „Oazy" z wyjątkowym respektem, tembardziej, że cukier miał być dostarczony po wyjątkowo dostępnej cenie, bo po 120 zł. za stokilowy worek.
18.04.2013
część 2 - telekomunikacja
Rzecz jasna, że w przyszłym domu mieszkalnym znajdować się będzie telekino, czyli kino na odległość. I to nie tylko nieme, ale oczywiście dźwiękowe już z urządzeniem telewizjnem. Będzie można nie wychodząc z domu oglądać najważniejsze wydarzenia niemal w tej samej chwili, w której one zachodzą i to nietylko optycznie ale także i dźwiękowo.
17.04.2013
Jedna z największych fabryk czekolady w Polsce „E. Wedel" przystąpiła do regularnego eksportu swych wyrobów do Palestyny. Czeko lada jest wysyłana w specjalnych opakowaniach z napisami w języku hebrajskim. Jak wiadomo, do niedawna słynęły wyroby holenderskie i szwajcarskie. Obecnie znawcy doszli do wniosku, że polska czekolada jest najlepsza.
16.04.2013
[część 1 - domy - rr]
Od dawien dawna ludzie skłonni byli do tworzenia sobie obrazów przyszłości. Odnosi się to nietylko do układu stosunków społecznych, politycznych lub gospodarczych, ale także i do urządzeń technicznych i to zarówno techniki życia codziennego, jak i techniki przemysłowej. Nas w tem miejscu interesują horoskopy techniczne. Takie horoskopy bywały rzecz jasna dostosowane zawsze do stopnia, jaki zdołał już osiągnąć rozwój techniczny. Przeto zupełnie inaczej wyglądała utopja w czasach Tomasza Morusa, inaczej przedstawiają się fantazje Juljusza Verne‘a lub Bellamyego, a raczej znów wyglądają marzenia dzisiejszej epoki.
16.04.2013
Olbrzymi tłum ludzi wypełnił wczoraj rano sale Pasażu Simonsa przy ul. Długiej 5o. Przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i wszystkich stanów rozgorączkowani, podnieceni, co chwila spoglądając na trzymane w ręku losy loteryjne lub kartki z numerami, oczekiwali na rozpoczęcie losowania w ostatnim dniu ciągnienia 5 klasy, które miało przynieść jednemu ze szczęśliwych graczy miljon złotych premji.
16.04.2013
1 września nastąpi automatyzacja stacji telefonów ręcznych przy ul. Zielnej. Tylko 5.000  abonentów, których numery zaczynają się od siódemki, pozostanie nadal jeszcze na stacji ręcznej.

Do obsługi tych abonentów  potrzeba najwyżej sto osób. Tyle więc telefonistek pozostanie przy pracy. Ale i one ulegną również redukcji. W początku bowiem roku przyszłego nastąpi całkowita
automatyzacja telefonów. Opuści wówczas wieżę Cedergrena ostatnia telefonistka, miejsce zaś tej żywej, choć niewidzialnej  osoby, zajmie bezgłośna maszyna-automat.

13.04.2013
Z Warszawy donosi (A): Odbyła się generalna próba oświetlenia gazowego ul. Żwirki i Wigury w obecności wiceprezydenta miasta Pohoskiego. Na trasie autostrady ustawiono 153 lamp w odległości 27 m. jedna od drugiej. Lampy te różnią się od dotychczasowych kształtem i siłą. Są to lampy wiszące na słupach wysokości 8,20 m. Każda z tych lamp ma siłę 1.500 świec. Oświetlenie jest wykonane w ten sposób, że wszystkie lampy zapalane są odrazu automatycznie. Poza tem są one skonstruowane tak, że oświetlenie można zmniejszać o połowę odrazu na całej trasie.
Jest to niezmiernie ważna okoliczność na tej arterji, cieszącej się wielkim ruchem, gdyż cała jezdnia będzie oświetlona równomiernie w jednym i w drugim wypadku, co jest niezmiernie trudne do osiągnięcia przy oświetlendu elektrycznem. Nadto oświetlenie gazowe przenika mgłę o wiele intensywniej niż elektryczne. Przerwy w dopływie gazu są wykluczone, podczas gdy przerwy w dopływie energji elektrycznej są bardzo częste, co jest zresztą uważane za normalne.
11.04.2013
Galeria oryginałów warszawskich
Czytelnicy rubryki drobnych ogłoszeń w gazetach, dobrze znają nazwisko p. Rockiego, który reklamuje się, jako sławny wróżbita i kabalista, oraz „autor własnej teorji etymogoniczno - gematrycznej".
— Cóż to za teorja? — pytamy p. Rockiego, który przyjmuje nas bardzo gościnnie, dowiedziawszy się, że przy chodzimy w imieniu dziennika.
— Etymologja — odpowiada, rozczesując palcami swoją czarną brodę — to pan wie, co to jest. Etymologonja, to nauka o tajemnicach rodzenia się źródłosłowów. A gematrja, to pewien system kabalistyczny, oparty na zależnościach liczbowych pomiędzy terminami. Ja odkryłem związek, jaki łączy żródłosłowy z tamtym światem.
10.04.2013
W piątek w nocy usłyszano jakieś podejrzane szmery, dochodzące z miejscowej kostnicy. Ponieważ zbliżała się północ, a noc była ponura, jakby stworzona dla harców wiedźm i upiorów, poszła po wsi wiadomość, że w kostnicy odbywa się bal duchów. Starszy posterunkowy Szeleźnik z Wilamowic, nie wierzył w duchy — a choćby i wierzył — to nie bał się ich. Zapragnął przyjrzeć się wiedźmom i strachom i zawrzeć z niemi bliższą znajomość.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl