gra planszowa Retro Reporter

Najnowsze doniesienia

10.08.2013
Istnieje w Warszawie specjalna komisja lustracyjna, w której skład wchodzi przedstawiciel starostwa grodzkiego i przedstawiciel inspektoratu artystycznego.  Komisja ta zajmuje się kontrolą
szyldów i reklam. Ma przedewszystkiem na celu usuwanie wszelkich szpetnych malowideł, wyobrażających np. lwa z otwartą paszczą, eleganta w cylindrze i we fraku spacerującego po śniegu, maszynę do szycia zawieszoną w powietrzu, świece przewiązanej kokardką i t. d
10.08.2013
Rokowania sowieckiej misji handlowej w Warszawie z Hutą Pokoju o dostawę żelaza i stali dla sowieckich przedsiębiorstw przemysłowych dobiegają końca. Wartość tego zamówienia wynosi około 20 miljonów złotych. Pozatem toczą się obecnie rokowania o nabycie przez misję sowiecką
w zakładach przemysłowych „Ferrum" 100 cystern amonjaku, wartości miljona złotych. Ze strony sowieckiej wysunięto propozycję, aby wzamian za udzielenie tego zamówienia strona sowiecka uzyskała dodatkowy kontyngent przywozowy do Polski na 10 ton futer surowych, 100 ton ryb i konserw rybnych, oraz 2 — 3000 ton rudy żelaznej.
10.08.2013
Samochód przestał być zbytkiem. Jeszcze przed kilku laty, obywatela, który miał samochód własny, obciążano różnemi podatkami od luksusu, traktowano go, jako conajmniej miljardera amerykańskiego. Dziś rzecz się ma inaczej. Samochody staniały i przestały być rzeczą zbędną. Przeciwnie, większość obywateli dąży do zaopatrzenia się we własny wóz, wiedząc, iż w ten sposób zaoszczędzi sobie czasu i kosztów innej komunikacji.
26.06.2013
Gdzież ma zaczerpnąć świeżego powietrza, gdzież opalać się na „przypiekane prosię", „indjana", Josephine Backer, Ghandiego, czy inną czekoladkę, gdzie prezentować żebra, ewentualnie ciało z przyległościami oraz niepokojące pyjamas i zupełnie uspakajające kostjumy, gdzie pływać,
brodzić i nurkować, gdzież wreszcie ma się na kupnym, czy też domowego wypieku kajaku  człapać szanujący się warszawianin i takaż, identyczna warszawianka jeśli nie na Wiśle i na jej wybrzeżach, zwanych przystępnie plażami.
26.06.2013
Inspektorzy Tow. Opieki nad  Zwierzętami, B. Dubicki i S. Nejman, w asystencji policji, przeprowadzili wczoraj na cmentarzach: Powązkowskim i żydowskim (przy ul. Okopowej), obławy na  ptaszników. Na cmentarzu żydowskim skonfiskowano siatki do łapania ptaków, oraz 10 ptaków w klatkach, umieszczonych w pobliżu siatek — „na wabia". Wszystkie ptaszki: szczygły, czyżyki i makolągwy, wypuszczono na wolność. Sprawców - właścicieli zastawionych sideł oraz klatek z ptactwem aresztowano tylko trzech, reszta zdołała  przezornie zniknąć.
14.06.2013
Król zwierząt w roli pieska
Wszyscy niewątpliwie pamiętają niezwykłe dzieje lwa „Arymana", hodowanego przez p. Szatkowską w jej mieszkaniu przy ul. Nowy Świat, następnie w wilii w Milanówku.
„Aryman" został nabyty przez p.Szatkowską w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Był to  podówczas małe lwiątko. P. Szadkowska trzymała je w swojem mieszkaniu. Kiedy lwiątko zamieniło się w dużego lwa, sąsiedzi p. Szatkowskiej zwrócili się do władz z prośbą, by zarządziły usunięcie lwa do Ogrodu Zoologicznego. P. Szatkowska oparła się temu żądaniu kategorycznie, nie chce rozstać się ze swoim wychowankiem.
11.06.2013
Wizja lokalna w domu nr 36 na Nowym Świecie.
Oswojony król puszczy służy i podaje łapę.


Od kilku miesięcy dzienniki warszawskie zamieszczają alamujące notatki o lwie, zamieszkałym w domu Nr. 36 na Nowym Świecie. Wielu osobom wydawało się to nieprawdopodobne, by srogi zwierz mógł znajdować się w najbardziej ożywionym punkcie Warszawy, by nikogo dotychczas nie zjadł oraz, by władze tolerowały taki stan rzeczy. A jednak w notatkach nie było żadnej przesady. Lew gnieździ się w mieszkaniu p. Jadwigi Szatkowskiej. Jest to dorosły okaz, liczący już bowiem około 16 miesięcy, a lwy dojrzewają szybko. 
10.06.2013
Co pięć godzin — dwa jajka i kubek wody mineralnej.
Nowy fenomen ukazał się w Warszawie i już wczoraj, o godz. 8-ej wieczór, rozpoczął popisy. Jest nim p. Romuald Piątkowski, rodem z Bydgoszczy. Pan Piątkowski uważa sam siebie za „króla mówców parlamentarnych, gdyż, jak twierdzi, mógłby zastąpić cały Reichstag. 

Będąc w Berlinie, przemawiał bez przerwy 30 godzin, póki nie wyniesiono go na noszach.  Pozostawał kilka dni w szpitalu, a sanitariuszki nie mogły zrozumieć, co to właściwie za choroba.
31.05.2013
Wobec rosnącego zainteresowania w kraju Kaszubami, podajemy kilka szczegółów, odnoszących się do oryginalnych typowych dla Kaszub zwyczajów, związanych z pracami rolnemi. Temat tem bardziej aktualny, że obecnie w tej części Polski prace te dobiegają końca. Jak wiadomo, rolnictwo i rybołóstwo są głównemi zajęciami ludności kaszubskiej. Rolnik kaszubski jest tak samo zabobonny, jak i jego brat z nad brzegów samego morza. Zanim rozpocznie jakąś pracę, niezależnie od modlitwy z prośbą o błogosławieństwo Boże, zwraca uwagę by istotom, zamieszkującym pod ziemią: kreśniętom (krosmęta, karzełki), w niczem się nie narazić, gdyż one z zasady ludziom nie szkodzą i owszem starają się chętnie we wszystkiem dopomoc. Przy dojeniu więc krowy należy pamiętać, by nieco mleka na talerzyku dla kresnięt zostawić. Za okazywaną im życzliwość, zapewniają swoim dobrodziejom obfite korzyści z całego dobytku.
28.05.2013
Karnawał to nietylko okres bali i tańcujących kawek i bridżów, ale i okres ślubów i wesel.  A z weselem związana jest tradycja podarków ślubnych. W epoce przedwojennej, zakres możliwości w tej dziedzinie był bardzo mało urozmaicony. Istniały ponure i groźne zastrzeżenia, że tylko to,  czy tamto „wypada" młodej parze ofiarować, a wszelkie wyłamania się i inowacje byłyby poczytane za „zupełny brak znajomości form towarzyskich".

Dziś zakres możliwości podarunkowych jest znacznie rozszerzony. Cóż ofiarujemy młodej parze? Przedewszystkiem do podarków zawsze odpowiednich i cennych należą wszelkie dzieła sztuki. Obraz pędzla dobrego malarza,  wykwintna grafika, czy piękna rzeźba. Pozatem mamy piękne wyroby „Lądu". Oryginalny kilim, czy artystyczny mebel — są zawsze stosownym prezentem. Również nieograniczone pole przedstawia ceramika krajowa. Bo i nasze czasy też mają swoje „nie
wypada".
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl