gra planszowa Retro Reporter

Najnowsze doniesienia

21.01.2013
W niedzielę wieczorem na stadjonie wojska polskiego w obecności 13.000 widzów rozegrany został międzypaństwowy mecz bokserski Niemcy—Polska, zakończony zwycięstwem drużyny niemieckiej w stosunku 10:6. Przed meczem odbyła się uroczystość powitania drużyn, przyczem imieniem Polski przemawiał dyr. Kuczyk, a imieniem  Niemców p. Rudiger. Odegrano następnie hymny narodowe Niemiec i Polski, poczem zawodnicy obu zespołów pozdrowili publiczność. Bokserzy niemieccy podczas prezentacji zwracali się w stronę trybun z pozdrowieniem hitlerowskiem, podnosząc prawą rękę do góry.
21.01.2013
[...]
Pisząc o programie startu tegorocznych zawodów balonowych, donosiliśmy, że jednym z punktów wielkiej imprezy lotniczej będzie t. zw. „jumping". Polega to na skokach powietrznych przy pomocy niewielkich baloników, przytwierdzonych do ramion.
20.01.2013
(tnig). Stolica prawie zupełnie nie odczuwa dotychczas zwiększonego tempa ruchu przedświątcznego. Nieliczne tylko sklepy udekorowały okna choinkami, niektóre umieściły napisy: „Tania wysprzedaż gwiazdkowa! Podarki za bezcen!" — ale na razie nie
wpłynęło to na ożywienie obrotów. W latach ubiegłych — w połowie grudnia zawsze już na placach targowych wyrastały lasy choinek.
W tym roku sprzedawcy, snać nauczeni zeszłorocznem doświadczeniem, kiedy to większość drzewek trzeba było zabierać z powrotem, albo palić poprostu — ociągają się i choinek jeszcze nigdzie nie widać...
20.01.2013
Mimo panujących mrozów, komisja mostowa pod kierunkiem prof dr. Pszenickiego, rektora politechniki warszawskiej, prowadzi w dalszym ciągu swoje prace przy badaniu wytrzymałości mostów warszawskich.
W chwili obecnej przeprowadza się badania wszystkich przęseł mostu Kierbedzia, który jest najbardziej zagrożony, oraz mostu pod Cytadelą. Obliczeń dokonywują inżynierowie miejscy pod kierunkiem Ini. Br. Plebińskiego. Jednocześnie dokonywuje się wycięcia próbek żelaza w różnych częściach mostów, w celu poddania ich badaniom laboratoryjnym, mechanicznym i wartości żelaza, z jakiego most jest zbudowany.
20.01.2013
Do właściciela składu kolonjalnego przy ul. Nowomiejskiej 24, Aleksandra Onuprejczyka zgłosił się jakiś osobnik, który sprzedał kupcowi po niezwykle niskiej cenie 10 beczek miodu. Osobnik otrzymał 2170 zł i ulotnił sie. Po otwarciu beczek okazało się, że p.Onuprejczyk, stary doświadczony kupiec został haniebnie oszukany. W beczkach bowiem była cienka, warstwa miodu, a pod nią... glina z żółtym piaskiem.  Poszkodowany kupiec zawiadomił o wszystkiem policje. Oszusta dotychczas nie udało sią jednak wykryć.
20.01.2013
Niejaki Wacław Polenko kąpał się w Wiśle w ubraniu. W pewnej chwili Polenko przepłynął na drugi brzeg, gdzie spotkał młodą parę, opalającą się w samotności. Polenko podbiegł do nich, wyrwał młodzieńcowi portfel z pieniędzmi i z portfelem tym w zębach przepłynął rzekę z powrotem na drugi brzeg.
20.01.2013
Środowa śnieżyca, która trwała niemal przez cały dzień, przyczyniła wiele utrudnień w ruchu kołowym i pieszym. Jezdnie i chodniki pokryte grubą warstwą śniegu zniechęcały do pieszych wędrówek. Służba  miejskiego zakładu oczyszczania miasta nie przeprowadziła w ciągu dnia wczorajszego prawie żadnych robót, tak że na niektórych ulicach przechodnie brnęli po kostki w śniegu. Zaznaczyć należy, że dawnemi laty przed scentralizowaniem całej służby w miejskim zakładzie oczyszczania miasta podobnych stosunków nie notowano, gdyż każdy z dozorców przed swoim domem uprzątał chodnik ze śniegu.
18.01.2013
O ile cmentarz Powązkowski ma w sobie powagę, dostojność i piękno warszawskiego Campo Santo, o tyle cmentarz na Bródnie nie posiadający tak pięknych pomników, ani historycznych grobowców, malowniczo zadrzewionych alei, cmentarz ludzi prostych i ubogich — w dni zaduszne przypomina jakieś jarmarczne widowisko.
18.01.2013
Z Warszawy donosi (Mig): Dnia 31 października o godz. 13 wypuszczono ostatnia maszynę przed przeniesieniem ruchu pasażerskiego Okęcie. Ostatnim samolotem, który odleciał z Mokotowa był samolot kursujący do Katowic. O  godz. 14.05 wyląduje na lotnisku cywilnem na Okęciu pierwszy samolot z Krakowa.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl