gra planszowa Retro Reporter

Najnowsze doniesienia

26.01.2013
Istnieje w Warszawie instytucja, stanowiąca swego rodzaju unikat w Europie. Jest to t. zw. popularnie „Cyrk", t. j. dom noclegowy, w którym przebywa szereg jednostek całemi latami. Jeden z tych gości obchodził niedawno jubileusz 20-letniego pobytu. Wielu stałych pensjonarjuszy nie rekrutuje się bynajmniej z nędzarzy, lecz ludzi praktycznych, którzy w ten sposób wiodą oszczędny tryb życia, plącąc za nocleg wraz ze śniadaniem i obiadem około 40 groszy na dobę, co miesięcznie wynosi niecałe 15 zł.
26.01.2013
W poszukiwaniu źródeł oszczędności ustaliła komisja gospodarcza magistratu warszawskiego, że wydawane miejskim pracownikom fizycznym buty z cholewami powinny starczyć — na 2 lata, spodnie — na półtora roku, a kurty — na 3 lata. Dotychczas buty wydawano corocznie, a obecnie postanowiono zaoszczędzić na tym wydatku. Jak twierdzą wspomniani pracownicy, dłużej niż 3 lata w kurtce magistrackiej chodzić nie można, bo „kompletnie wyjdzie z mody".
26.01.2013
 Wśród licznych orkiestr, grających obecnie po podwórzach Warszawy, a liczących czasem do — 20 członków, zgranych zupełnie dobrze, znajdują sią coraz częściej prawdziwi artyści, których obecny kryzys i bark pracy zmusił do zejścia z dawnych wyżyn aż na podwórza miejskie. Jedną z takich orkiestr, nawiasem mówiąc, cieszącą sią dużem powodzeniem i dochodami, kieruje doskonały skrzypek wirtuoz, niegdyś członek orkiestry symfonicznej. Nie mając żadnych funduszów, ani emerytury, skrzypek zmuszony jest obecnie ten sposób zarabiać. Drugim faworytem zwolenników koncertów podwórzowych jest tenor, który kiedyś był śpiewakiem czołowym opery w Odessie i również teraz zbiedniał wskutek braku pracy.
24.01.2013
Jak wiadomo, w ub. r bawiła w Polsce grupa cyklistów Żyd. Rob. Klubu Sport. "Hapoel" z Palestyny, która odbyła drogę z Palestyny do Polski lądem. Tutejszy bratni klub sport. „Hapoel’’ postanowił rewizytować Palestyńczyków przez wysłanie grupy cyklistów na rowerach również z Polski do Palestyny lądem, co jest pierwszem wydarzeniem w dziejach polskiego ruchu sportowego. Warto zaznaczyć, że wraz z krajowemi rowerami, cały wzorowy sprzęt i inwentarz jadących składa się wyłącznie z wyrobów krajowych. Ostateczny termin wyjazdu wyznaczony został na dzień 6 maja br.
24.01.2013
Na tle spadku cen i artykułów żywności w Warszawie, odbijają ceny pralni stołecznych, które do niedawna jeszcze brały za wypranie sztywnego kołnierzyka męskiego — 40 groszy. Dopiero silna konkurencja pralń mechanicznych skłoniła liczne warszawskie pralnie ręczne do obniżenia tej wygórowanej ceny, która obecnie doszła do 30 groszy za jeden kołnierzyk. Wysokość tej ceny uplastycznia się przy porównaniu tej z cenami w innych miastach, np. Krakowie, gdzie wypranie kołnierzyka kosztuje — 14 do 16 groszy. Muszą więc pralnie warszawskie zrezygnować jeszcze bardziej ze swych wygórowanych żądań, aby mieszkańcy stolicy... nie musieli odzwyczaić się od noszenia białych i czystych kołnierzyków.
24.01.2013
Z racji zbliżającego się sezonu letniego wydelegowało starostwo warszawskie specjalne komisje dla zbadania okolicznych letnisk pod względem sanitarnym i urządzeń mieszkalnych. Komisje te wyruszyły w tych dniach najpierw w kierunku południowym od stolicy i poddały skrupulatnej kontroli letniska: Anin Międzylesie, Radość, Miedzyszyn I Falenicę.
24.01.2013
Niepokojący wypadek napadu rabunkowego dokonanego nocy onegdajszej na attache poselstwa finlandzkiego płk. Svensona, koło dworca głównego, który na szczęście zakończył się bezkrwawo i schwytaniem wszystkich bandytów, zwrócił jeszcze raz uwagę prasy i policji stołecznej na rzeczywiście skandaliczne stosunki, panujące od północy do świtu w centrum Warszawy, t.j. w najbliższych okolicach dworca głównego.
24.01.2013
Liczne wypadki zachorowań na włośnicę, skłoniły władze  sanitarne i policyjne Warszawy do energicznej akcji przeciwko rozpanoszonemu ostatnio przemytowi do stolicy mięsa i wędlin z prowlncyj, gdzie ubój bydła odbywa się nielegalnie, a następnie transport produktów mięsnych odbywa się w warunkach antysanitarnych.
24.01.2013
W więzieniu warszawskiem, popularnie zwanem w stolicy "Pawiakiem", znalazła się obecnie dzięki zbiegowi ostatnich wypadków, niezwykła „śmietanka" tamtejszych lokatorów, jakiej według  znawców stosunków więziennych w Warszawie, nie było tam od czasu, gdy cele „Pawiaka“ gościły hr. Ronikiera i ordynata Bispinga. Obecnie nie wszyscy z wybitnych więźniów są arystokratycznego pochodzenia, niemniej z racji przynależności do sfer inteligencji, arystokracji i finansistów wyróżniają się z pośród szarego tłumu towarzyszów doli więziennej.
23.01.2013
Od dłuższego czasu trwają w stolicy zatargi na tle konkurencyjnem między dwoma lekarskieini pogotowiami: pogotowiem 555-55 i pogotowiem 875-75 oraz 800-00. Właścicielem pogotowia jest dr. Feliks Hłasko, pogotowia konkurencyjnego dr. Zygmunt Boczkowski. Walka konkurencyjna przybierała najrozmaitsze formy, używano w niej najróżnorodniejszych argumentów i środków. Wreszcie do sądu grodzkiego wpłynęło oskarżenie dr. Boczkowskiego przeciwko dr. Hłasko o kradzież blaszanych reklam, rozwieszonych w rozmaitych punktach miasta.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl