gra planszowa Retro Reporter

Zdrowie i higjena

18.08.2013
W robotach techniczno -  dentystycznych stosowane są  najrozmaitsze gatunki złota. Jeden technik posiłkuje się złotem dukatowem, drugi woli złoto tańsze. Pacjent nigdy nie wie z jakiego złota otrzyma koronkę lub  mostek. Na tern tle często wynikają nieporozumienia, a nawet  sprawy sądowe. Cechowanie próbą złotych  protez dentystycznych nie jest możliwe. Wobec tego wysuwany jest obecnie projekt wydania rozporządzenia, na którego podstawie wprowadzony byłby jednolity typ złota dla robót dentystycznych.
26.04.2013
Djalogi uczonych na procesie Gorgonowej zainteresowały nietylko zwykłych śmiertelników, lecz przedewszystkiem fachowców w dziedzinie transfuzji. Dyskusja w sądzie krakowskim zbiegła się właśnie z okresem poważnych wstrząsów na „rynku krwi". Transfuziści odbywają zebrania, na których jest omawiana sprawa  stworzenia związku zawodowego, następnie sprawa konkurencji, wreszcie taksy.
11.03.2013
Jak pisze jedno z pism warszawskich, od szeregu lat już nie notowano tak wielkiego nasilenia grypy, jak obecnie. Istnieją mieszkania, gdzie wszyscy leżą pokotem zmożeni tą chorobą. W biurach wielka
część urzędników jest nieobecna. W dzielnicach uboższych epidemja grasuje szeroko.
06.03.2013
Publiczność warszawska szczególnem zaufaniem darzy bardzo często rozmaitego gatunku znachorów i lekarzy-cudotwórców bez dyplomów. Te skłonności do leczenia się przy pomocy podejrzanego gatunku ziół. zamawiań i innych czarodziejskich zabiegów wykorzystał nawet przed niedawnych czasem pewien dyplomowany lekarz, który osiadł w pewnej miejscowości podwarszawskiej i rozpoczął praktykę, podając się za "owczarza". W krótkim czasie zdobył on olbrzymią praktykę.
14.02.2013
Prasa warszawska podnosi niepokojący objaw grasowania na terenie stolicy bardzo wielu chorych umysłowo, którzy anormalnem zachowaniem sie powodują różne zajścia i awantury, grożąc wywołaniem kiedyś poważniejszego wypadku.
13.02.2013
Władze sanitarne w Warszawie stwierdziły, że w całym szeregu nawet pierwszorzędnych zakładów gastronomicznych podaje się zamiast czystego lodu sztucznego, brudny lód naturalny, wyrąbywany w zimie z rzeki czy też z różnych wód stojących W wielu wypadkach stwierdzono także, iż taki brudny lód przechowywano razem z czystym lodem sztucznym. W związku z tem postanowiono wydać całkowity zakaz używania lodu naturalnego we wszystkich tych zakładach, w których ludności podaje się napoje chłodzące.
13.02.2013
W sądach warszawskich wzrosła w ostatnim czasie liczba spraw, w których pacjenci występują przeciwko lekarzom, o odszkodowanie. Obecnie wywołała wielkie zainteresowanie w warszawskich kołach lekarskich skarga, jaka wpłynęła do jednego z sądów przeeiwko pewnemu chirurgowi na tle dokonanej przezeń operacji kosmetycznej. Wielu lekarzy warszawskich podejmuje się takich operacyj, a nawet jest kilku specjalistów wyłącznie „od nosa“.
13.02.2013
Judel Szmulewicz był zwykłym kamasznikiem i uchodził na ul. Wałowej za najlepszego specjalistę, do cerowania pękniętego obuwia. Działo się to do czasu, dopóki żył jego ojciec, który należał do bractwa, pełniącego po nocach honorowe dyżury pielęgniarskie przy chorych szpitala żydowskiego. Po śmierci ojca, Judel zajął w bractwie pielęgnację. Dyżurując przy chorych, nauczył się robić zastrzyki. Umiejętność tę postarał się wykorzysać praktyczniej i zaczął przyjmować u siebie pacjentów, robiąc zastrzyk za 25 gr.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl