gra planszowa Retro Reporter

Zdrowie i higjena

Dodano: 23.01.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 13.01.1933 nr 13 s. 11

Nielojalna konkurencja między lekarzami przed sądem.

Z Warszawy donosi (Mt): Niezwykła sprawa charakteryzująca niezdrowe stosunki konkurencyjne między warszawskimi lekarzami znalazła się we środę w sądzie Najwyższym.
Od dłuższego czasu trwają w stolicy zatargi na tle konkurencyjnem między dwoma lekarskieini pogotowiami: pogotowiem 555-55 i pogotowiem 875-75 oraz 800-00. Właścicielem pogotowia jest dr. Feliks Hłasko, pogotowia konkurencyjnego dr. Zygmunt Boczkowski. Walka konkurencyjna przybierała najrozmaitsze formy, używano w niej najróżnorodniejszych argumentów i środków. Wreszcie do sądu grodzkiego wpłynęło oskarżenie dr. Boczkowskiego przeciwko dr. Hłasko o kradzież blaszanych reklam, rozwieszonych w rozmaitych punktach miasta.

Dr. Boczkowki dowodził, że jego nielojalny konkurent przy pomocy szoferów usuwa i niszczy znaki reklamowe pogotowia
875-75. Sąd grodzki nie zakwalifikował postępowania dr. Hłaski jako przywłaszczenia cudzej własności lecz jako samowolę i skazał go na grzywnę oraz na pokrycie wyrządzonych szkód. Skazany apelował a sąd odwoławczy zatwierdził karę, ale zmienił kwalifikację prawną, uznając, że dr. Hłasko dopuścił się zniszczenia cudzej własności ruchomej. Imieniem skazanego dr. Feliksa Hłaski skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł adw. Hartglas. Skargę tę we środę Sąd Najwyższy oddalił.



wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl