gra planszowa Retro Reporter

Obyczaje

Dodano: 09.05.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 15.05.1933 nr 145 s.2

Radiowa godzina poranna - 10 minut gimnastyki i muzyka

Począwszy od 12 czerwca centralna rozgłośnia polska oraz stacja katowicka nadawać będą codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, audycje poranne między godz. 7 a 8 rano. Jest to nowość, która spotka się z miłem przyjęciem ze strony radjosłuchaczy. Dotychczas bowiem radjosłuchacze chcąc w godzinach rannych, przed pójściem do pracy, posłuchać radja, w czasie ubierania się czy też śniadania, musieli korzystać z programów porannych rozgłośni zagranicznych. Audycyj tych zresztą słuchać mogli tylko właściciele aparatów lampowych.

Audycje poranne rozpoczynać się będą punktualnie o godz. 7  siedmioma uderzeniami zegara, poczem usłyszymy „Kiedy ranne wstają zorze". Po tym wstępie 10 minut gimnastyki na tle muzyki. W ciągu dalszych 5-ciu minut nadawane będą aktualne informacje, przewidywanie pogody i  zapowiedź najciekawszych imprez sportowych. Dalej 32-minutowa audycja muzyczna z płyt, przeplatana od czasu do czasu krótkiemi pogodnemi feljetonami. W ten sposób mamy już 52
minuty. Zkolei w ciągu trzech minut gospodynie będą mogły słuchać krótkiego poradnika gospodarskiego,  dotyczącego zakupów, cen i t. p.  Audycja poranna zakończy się odczytaniem
programu na dzień następny.

Audycje poranne nadawane będą jedynie przez centralną rozgłośnię i rozgłośnię katowicką, z tego 
względu, iż warszawska rozgłośnia jest doskonale słyszana w całym kraju nietylko na aparat lampowy, lecz i na zwykły aparat detektorowy.  Rozgłośnia katowicka, która posiada również doskonały odbiór, wzmocni audycje rozgłośni centralnej, jeżeli chodzi o południowo - zachodnią część nasze go kraju. Audycje poranne znajdą specjalnie wdzięcznych słuchaczów na całych zachodnich kresach. Dodać należy, iż rozgłośnia poznańska nadawała już audycje poranne, które były  jednak dostępne tylko dla ograniczonej liczby abonentów wobec stosunkowo małej mocy tej stacji.

Audycje poranne nadawane będą tylko w dnie powszednie z tego względu, że w święta i niedziele
wszyscy wypoczywają dłużej po tygodniu pracy. 


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl