gra planszowa Retro Reporter

Zdrowie

Dodano: 13.04.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 24.10.1932 nr 186 s. 3

Więcej wody dla wszystkich! Sędziwe filtry inż. Lindleya wkrótce będą zmodernizowane

Na filtrach miejskich  wykańczany jest montaż nowej hali i aparatów według systemu  amerykańskiego, tworzących kompleks tak zwanych szybkobieżnych. Dawne filtry, wybudowane przez czcigodnego inżyniera Lindleya, działające po dzień dzisiejszy, stanowią grupę wielkich komór, wyłożonych żwirem i piaskiem wiślanym.  Przez tę warstwę przesącza się woda, pozostawiając na powierzchni masy filtrującej zawiesinę, składającą się z części organicznych.

Filtr zwykły zanieczyszcza się w ciągu 3—4 dni, wobec czego każda komora, po takim okresie  czasu, jest wyłączana i poddawana czyszczeniu, które trwa również cztery doby.
Nowobudowane filtry szybkobieżne posiadają urządzenia, które pozwolą przemywać piasek
filtrujący na miejscu, bez  konieczności wywożenia go z komór.

Woda wiślana, po przejściu przez filtry szybkobieżne dodawana będzie do dawnych filtrów angielskich i tu „doczyszczana".

Ponieważ w chwili obecnej zdarzają się dni, że spożycie wody wynosi 120 tysięcy metrów sześciennych, tak więc z chwilą uruchomienia filtrów szybkobieżnych, dopływ wody do mieszkań będzie znacznie większy, co się natychmiast odbije na zaopatrzeniu wyższych pięter.

Trzeci etap oczyszczania wody polega na chlorowaniu. Mianowicie do oszczonej wody dodawany jest w minimalnych ilościach chlor, który zabija zarazki, przedostające się przez piasek.
 


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl