gra planszowa Retro Reporter

Zdrowie

04.09.2013
14.04.2013
Ulica Czerniakowska, poczynając od ul. Podchorążych aż do Czerniakowa, a więc na przestrzeni półtora kilometra, nie jest dotąd skanalizowana. Wszystkie więc nieczystości spływają do miejsc położonych niżej, tworząc tam cuchnące bagna, pełno zgnilizny i zarazków wszelkich epidemicznych chorób. Aby jako-tako złemu zaradzić, wysyłał magistrat co roku na wiosnę swoich
funkcjonariuszy, którzy te zbiorowiska nieczystości polewali dezynfekującemi środkami, skutkiem czego zarazki uległy zniszczeniu i stosunki zdrowotne  były jeszcze znośne.
W tym roku jednak dezynfekcji nie przeprowadzono.
Czyżby przez oszczędność? Czy może przez zapomnienie ? I jedno i drugie byłoby karygodnem niedbalstwem. Bo oto, co się w tej chwili w tamtych stronach dzieje? Z bagien wylęgły chmury ogromnych, zjadliwych komarów, które formalnie oblepiły wszystkie okoliczne domy, tak, że ani okien otworzyć, ani wyjść na podwórze.  Powietrze stało się wprost nie do wytrzymnia od nieznośnego smrodu.  Mieszkańcom całej dzielnicy grozi malarja, a może i inne epidemje.
13.04.2013
Na filtrach miejskich  wykańczany jest montaż nowej hali i aparatów według systemu  amerykańskiego, tworzących kompleks tak zwanych szybkobieżnych. Dawne filtry, wybudowane przez czcigodnego inżyniera Lindleya, działające po dzień dzisiejszy, stanowią grupę wielkich komór, wyłożonych żwirem i piaskiem wiślanym.  Przez tę warstwę przesącza się woda, pozostawiając na powierzchni masy filtrującej zawiesinę, składającą się z części organicznych.

Filtr zwykły zanieczyszcza się w ciągu 3—4 dni, wobec czego każda komora, po takim okresie  czasu, jest wyłączana i poddawana czyszczeniu, które trwa również cztery doby.
Nowobudowane filtry szybkobieżne posiadają urządzenia, które pozwolą przemywać piasek
filtrujący na miejscu, bez  konieczności wywożenia go z komór.

Woda wiślana, po przejściu przez filtry szybkobieżne dodawana będzie do dawnych filtrów angielskich i tu „doczyszczana".

Ponieważ w chwili obecnej zdarzają się dni, że spożycie wody wynosi 120 tysięcy metrów sześciennych, tak więc z chwilą uruchomienia filtrów szybkobieżnych, dopływ wody do mieszkań będzie znacznie większy, co się natychmiast odbije na zaopatrzeniu wyższych pięter.

Trzeci etap oczyszczania wody polega na chlorowaniu. Mianowicie do oszczonej wody dodawany jest w minimalnych ilościach chlor, który zabija zarazki, przedostające się przez piasek.
08.04.2013
Dopiero teraz zakład oczyszczania miasta zrozumiał, że należy hałaśliwe żelazne wózki ręczne do zmiotków ulicznych zaopatrzeć w amortyzatory gumowe, któreby zmniejszały ten hałas. Podobno wydano już zarządzenie zaopatrzenia wózków w amortyzatory. Niestety, walka z hałasem ulicznym ograniczyła się dotychczas do tych wózków. Natomiast nic nie słychać o wydaniu zarządzenia w sprawie sygnałów samochodowych, dzwonków tramwajowych, okrzyków sprzedawców ulicznych i t. p.
[...]
Jednocześnie warto zdecydować się na walkę z zadymianiem Warszawy, które się szczególnie daje we znaki mieszkańcom Powiśla. Od dłuższego czasu mówiło się i pisało o zamiarze zaopatrzenia kominów elektrowni, stacji pomp licznych zakładów przemysłowych na Powiślu, w specjalne przyrządy neutralizujące zadymianie. Teraz ta sprawa ucichła. Co z nią właściwie jest, czy zadymianie będzie zwalczane, czy też tolerowane dalej?
30.03.2013
Wśród warszawskich bywalcówkawiarnianych wywołała wielką sensacje wiadomość o operacjiodmładzającej według systemu Woronowa, jakiej poddał się przed5-ciu dniami w Warszawie popularny współwłaściciel idyrektor cafe Adria p. Franciszek Moszkowicz. Operacja udała siępodobno. W rozmowie z korespondentem „I. K. C.“ p. Moszkowiczwyraził się, że czuje w sobie tak daleko zaszłe zmiany, jakby byłteraz młodzieńcem 25-letnim.W lecznicy przebywa jeszcze pawjan, specjalnie sprowadzony dladyr. Moszkowieza przed 5-ciu miesiącami. Na wiadomość o dokonanejoperacji zaczęto dyrektorowi Moszkowiczowi nadsyłać depesze zgratulacjami. Dotychczas nadeszło takich depesz przeszło 100. Wewtorek popołudniu dyr. Moszkowicz wyjechał do Krakowa, gdzie mazamiar wypocząć u córki swojej, p. Rittermanowej.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl