gra planszowa Retro Reporter

Namietności

Dodano: 20.01.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 21.12.1933 nr 353 s.11

0 co skarży „Miss-Pytia“-Kaszermacher swego meża „Mac'a Rara".

Z Warszawy donosi (Pm) Na wokandzie sądu grodzkiego znalazła się niezwykła sprawa na tle zatargów w rodzinie jasnowidzów. Reklamująca się wróżka „Miss Pytia" wystąpiła przeciwko swemu mężowi również jasnowidzowi, występującemu pod pseudonimem „Mister Jack*’, albo „Mac Rara“. Właściwe nazwisko tego małżeństwa brzmi Kaszermacher. „Miss Pytia" źle żyła ze swoim mężem od chwili, gdy spodobał się jej pewien przystojny brunet, z którym wróżka nawiązała bliskie stosunki. "Mister Jack" zażądał od żony za rozwód 5.500 dolarów i otrzymawszy te pieniądze -
rozwodu nie dał. Wówczas „Miss Pytia“ zmieniła wyznanie, przyjmując wiarę katolicką.


Po pewnym czasie do władz prokuratorskich wpłynęła sensacyjna skarga „Miss Pytji" przeciwko jej mężowi. Oskarżyła  ona mianowicie „Mister Jacka" o to, że zwabiwszy ją do mieszkania rodziców więził ją 3 dni, a następnie zawiódł do rabinatu i pod groźbą wypalenia oczu zmusił do podpisania deklaracji powrotu na judaizm. Po otrzymaniu tej skargi prokurator osadził jasnowidza w więzieniu. „Mister Jack“ został zwolniony z aresztu dopiero przed kilku dniami.
Do sądu przybyła „Miss Pytia" w asyście dwóch wywiadowców policyjnych i jednego policjanta mundurowego. Z przyczyn formalnych rozprawa jednak nie mogła odbyć się w pierwszym terminie i uległa odroczeniu.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl