gra planszowa Retro Reporter

Miasto

Dodano: 14.04.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 09.09.1933 nr 266 s.5

Czem nas obdarzyła policja rosyjska

Stawki, a właściwie duża część północnej dzielnicy miasta [...] — jest prawie nieznana  mieszkańcom śródmieścia. Zato policja zna ją dobrze. Tam bowiem skupiło się całe prawie  
podziemne życie Warszawy. Stawki i  okolica — to siedlisko występku i rozpusty.

Do utworzenia tego siedliska przyczyniła się w dużej mierze policja rosyjska, która w walce z przestępczością uczyniła ulice Wołyńską i Ostrowską, jakgdyby miejscem osiedlenia pobytowców.

Ostatnio, dzięki wysiłkom naszych władz administracyjnych, Stawki i okolica poczęły porządnieć. Mieszka tam już obecnie pewien odsetek ludzi, żyjących w zgodzie z prawem, ale większość mieszkańców, to element przestępczy. Na niektórych bowiem ulicach gnieździ się od 70 — 80
procent ludzi, pędzących życie nielegalnie.

Reprezentacyjnym gmachem tej dzielnicy jest 4-piętrowy dom na rogu ul. Smoczej i Stawek,
zwany „Pekinem". Mieści się w nim około 160 mieszkań, które są miejscem spotkania i zebrań "towarzyskich" świata przestępczego.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl