gra planszowa Retro Reporter

Miasto

Dodano: 16.03.2013
Żródło: Gazeta Handlowa 25.04.1930 nr 95 s. 1

Budowa metro w stolicy wchodzi w stadjum realizacjiŻródło: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/87671/7d45607937ef1fe6087184b793125421/

Plan regulacji m. st. Warszawy obliczony na lat 30 przewiduje budowę 6 linji metro: 3 z południa na północ, 2 z zachodu na wschód i 1 okólnej. Oczywiście linje te mogą być budowane stopniowo, obecnie zaś już wskutek przeciążenia ruchu ulicznego, aktualną staje się sprawa budowy przynajmniej jednej linji. Przedewszystkiem tramwaje mają być usunięte z śródmieścia, cały zaś ruch pasażerski przejąć musi metro. Kierunek pierwszej linji metro został ustalony. Linja ta połączyć ma Wierzbno z Żoliborzem, ponieważ jednak budowa całej linji jest trudna do zrealizowania prawdopodobnie wybudowana będzie tymczasem linja wiodąca z Placu Unji Lubelskiej do Muranowa.


Koszt budowy takiej linji wynieść musi kilkadziesiąt miljonów złotych, bowiem budowa 1 kilometra metro kosztuje mniej więcej około 10 miljonów złotych. Do Magistratu zgłoszone zostały 4 oferty konsorcjów zagranicznych na budowę pierwszej linji kolei podziemnej. Na oferty składają się: 2 belgijskie, angielska i niemiecka. Oferty proponują budowę na rachunek miasta, które udziela gwarancji i pokrywa ewentualny deficyt, oraz zapewnia odpowiednie oprocentowanie. Oferty oparte są albo na zasadzie koncesji wyłącznej, bądź też  proponują utworzenie konsorcjum mieszanego prywatno - komunalnego.

Obecnie specjalna komisja w składzie: prof. Lenartowicza, ławnika Tyszki i wiceprezesa Rady Miejskiej p. Zadory - Szwejcera, bada te oferty, przyczem po dokładnem zapoznaniu się z całokształtem propozycyj i wyjaśnieniu poszczególnych punktów, przekaże Magistratowi do ostatecznego zaopinjowania, Jak się zdaje, badania  Magistratu nad sprawą powierzenia budowy metro konsorcjum zagranicznemu ukończone będą w połowie maja. W każdym razie w najkorzystniejszych warunkach budowę metro możnaby rozpocząć dopiero z wiosną roku 1931, linja zaś ukończona byłaby w r. 1935.


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl