gra planszowa Retro Reporter

Miasto

17.04.2013
Władze budowlane nie wiedzą, co zrobić z walącemi się wieżami kościoła św. Florjana na Pradze. Specjalna komisja rzeczoznawców zaleciła prowizoryczne zabezpieczenie zagrożonych wież. Ze względu na duże koszty, przewidziane jest na razie zdjęcie górnych części obu wież. Niebezpieczeństwo usunięto przez ogrodzenie terenu.
14.04.2013
Stawki, a właściwie duża część północnej dzielnicy miasta [...] — jest prawie nieznana  mieszkańcom śródmieścia. Zato policja zna ją dobrze. Tam bowiem skupiło się całe prawie  
podziemne życie Warszawy. Stawki i  okolica — to siedlisko występku i rozpusty.

Do utworzenia tego siedliska przyczyniła się w dużej mierze policja rosyjska, która w walce z przestępczością uczyniła ulice Wołyńską i Ostrowską, jakgdyby miejscem osiedlenia pobytowców.

Ostatnio, dzięki wysiłkom naszych władz administracyjnych, Stawki i okolica poczęły porządnieć. Mieszka tam już obecnie pewien odsetek ludzi, żyjących w zgodzie z prawem, ale większość mieszkańców, to element przestępczy. Na niektórych bowiem ulicach gnieździ się od 70 — 80
procent ludzi, pędzących życie nielegalnie.

Reprezentacyjnym gmachem tej dzielnicy jest 4-piętrowy dom na rogu ul. Smoczej i Stawek, zwany „Pekinem". Mieści się w nim około 160 mieszkań, które są miejscem spotkania i zebrań "towarzyskich" świata przestępczego.
06.04.2013
Wyłoniona przez prezydjum tymczasowego komitetu wystawy światowej specjalna komisja pod przewodnictwem dyr. dep. w ministerstwie spraw wewnętrznych p. inż. Stawiskiego zbadać ma do 1 czerwca br. możliwości urządzenia wystawy światowej w 1943 r. na innych terenach, a to w związku z ogromnemi kosztami, jakie pociągnęłoby za sobą zorganizowanie tej wystawy na dotychczas upatrzonych terenach na Saskiej Kępie.
Jedną z nich jest znany projekt inż. Nagórskiego zużytkowania w tym celu Powiśla. Poza tem wysuwane są tereny u południowych wylotów arteryj na Mokotowie.
29.03.2013
Jedna z naszych czytelniczek pisze nam: Dnia 28 b. m., bawiąc w Warszawie, byłam na uroczystości „wianków” z kilku znajomemi z Otwocka. Późnym wieczorem poszliśmy z nad Wisły ku Dworcowi Wschodniemu, skąd znajomi mieli odjechać. Z przystanku tramwajowego w pobliżu dworca chciałam powrócić do miasta. Tymczasem od godz. 23.10 do 0.15 czekałam na przystanku napróżno na tramwaj. Wszystkie tramwaje zjeżdżały do remizy, a konduktorzy nie pozwalali wsiąść, by dojechać choćby do Dworca Wileńskiego, skąd o wiele łatwiej dostać się do miasta. Dopiero o godz. 0.15 był pierwszy tramwaj nocny. Kto zna okolice Dworca Wschodniego, ten wie w jakiej znajdowałam się sytuacji, — młoda, samotna kobieta wobec kręcących się dookoła podejrzanych typów z pod znaku Tasiemki i niedwuznacznego procederu dziewcząt. Czy tak powinna wyglądać komunikacja tramwajowa miljonowego miasta?
25.03.2013
Z Warszawy donosi (J): Komisja, powołana przez zarząd m. st. Warszawy, w czasie badania wieży ratuszowej ustaliła na zasadzie zeznań strażaków, pełniących służbą na galeryjce, iż wieża ta chwieje się, zwłaszcza przy silniejszych wichurach, trzeszczą belki i odpada tynk, tworząc rysy w ścianach. Przy bliższem badaniu okazało się, iż wieża ta zbudowana została prowizorycznie, na cienkich belkach drewnianych.
[...]
Również skasowany zostanie posterunek obserwacyjny straży ogniowej. Nie spełnia on zresztą oddawna swych zadań, ponieważ w okolicy Placu Teatralnego zbudowano wiele domów wyższych, zasłaniających widok obserwatorowi.   
[...]
Hejnał, który trzy razy dziennie rozlegał się w okolicach Pl. Teatralnego z wieży ratuszowej o godzinie 8 rano, 12-tej w południe i 8-ej wieczorem, będzie prawdopodobnie grany na dziedzińcu ratusza.
16.03.2013
Plan regulacji m. st. Warszawy obliczony na lat 30 przewiduje budowę 6 linji metro: 3 z południa na północ, 2 z zachodu na wschód i 1 okólnej. Oczywiście linje te mogą być budowane stopniowo, obecnie zaś już wskutek przeciążenia ruchu ulicznego, aktualną staje się sprawa budowy przynajmniej jednej iinji. Przedewszystkiem tramwaje mają być usunięte z śródmieścia, cały zaś ruch pasażerski przejąć musi metro. Kierunek pierwszej linji metro został ustalony. Linja ta połączyć ma Wierzbno z Żoliborzem, ponieważ jednak budowa całej linji jest trudna do zrealizowania prawdopodobnie wybudowana będzie tymczasem ilinja wiodąca z Placu Unji Lubelskiej do Muranowa.
08.03.2013
Z Warszawy donosi (A): Ministerstwo spraw wewnętrznych (departament techniczno-budowlany) zatwierdziło plan zabudowania terenu przy ul. Krzyckiego (w sąsiedztwie kolonii Lubeckiego), przewidujący powstanie w tem miejscu pierwszego meczetu w Warszawie. Meczet stanie przy ul. Krzyckiego między ul. Dantyszka i Mikołaja Reja w otoczeniu zieleńców. Komitet budowy meczetu zamierza ogłosić konkurs na najwłaściwsze rozwiązanie zaprojektowanej monumentalnej budowli, która stanie się prawdopodobnie ozdobą dzielnicy.

wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl