gra planszowa Retro Reporter

Mniejszość żydowska

Dodano: 10.08.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 09.08.1932 nr 107 s.4

Drażliwe sąsiedztwo Sekta ochrzczonych żydów obok bóżnicy

W domu Nr. 27 przy ul.  Ogrodowej, znajduje się bóżnica, z której korzystają mieszkańcy  
sąsiednich domów. Tuż obok, w domu Nr. 25 usadowili się misjonarze, t. zw/ Żydzi .- ewangeliczni i rozpoczęli propagandę.

Na tem tle, pomiędzy zwolennikami świętowania soboty a propagatorami niedzieli doszło do poważnych nieporozumień i bójek. Tylko dzięki interwencji policji zabezpieczono ulicę 
Ogrodową przed grozą walk sekciarskich. „Gabaje" z bóżnicy  wystąpili do władz z prośbą o  przeniesienie siedziby misjonarzy amerykańskich do innego lokalu.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl