gra planszowa Retro Reporter

Sprawy nieobyczajne

Dodano: 13.02.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 13.08.1932 nr 223 s.12

Tajemnice tureckiego pokoju „Abdula Paszy"

Z Warszawy donosi (Pm): Śledztwo w sprawie Turka Alijewa, aresztowanego za czyny niemoralne, jest już na ukończeniu. Obrońca jego zgłosił wniosek o zwolnienie Turka z więzienia za kaucją. Wniosek został jednak przez sędziego śledczego odrzucony.

Przy dalszem śledztwie wyszły na jaw nowe szczegóły haremu Turka. Oto Alijew miał filję na rogu Wolskiej i Młynarskiej.
Filja ta składała się z lokalu sklepowego, w którym mieści się cukiernia i przyległego pokoju. W sklepie było wszystko normalne, natomiast pokój za sklepem był urządzony w stylu tureckim, z tapczanami i poduszkami.
Otóż w tym to pokoju urządził Alijew t. zw. przez niego „giełdę filmową" dla typów wschodnich. Schodziły się tam młode
dziewczęta, marzące o karjerze filmowej, a którym Alijew obiecywał engagement do filmów. Sam tytułował siebie wobec dziewcząt Abdulem Paszą. Co ładniejsze dziewczęta stawały się przedmiotem szczególniejszego zainteresowania Turka.

Niezależnie od sprawy o niemoralne czyny, ma obecnie Alijew również sprawę o bankructwo. Większość poszkodowanych i to na większe sumy, to kupcy mączni na Pradze. Gdy wiadomem się stało, że Alijew bankrutuje,  kupcy podnieśli rwetes, stwierdzając, że zostali zrujnowani przez Turka. Wczoraj na Pradze odbył się wiec poszkodowanych kupców, którzy postanowili zwrócić się do władz z żądaniem zabezpieczenia ich strat.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl