gra planszowa Retro Reporter

Sprawy metafizyczne

06.05.2013
Nieprawdopodobną przygodę miał atleta Hipolit Wyrobek, tytułujący się szumnie „maestro i żongler pierwszej klasy". Zatrzymany na ulicy za urządzanie burd w stanie nietrzeźwym, został sprowadzony do komisarjatu w stanie silnego podniecenia alkoholem. Ponieważ zachowywał się niespokojnie i obecność paru dyżurnych policjantów nie dawała gwarancji poskromienia jego wybryków, przeto zakuto go w kajdany. Zamknięty w celi maestro Hipolit Wyrobek pozrywał z rąk kajdany, porozrywał łańcuchy na poszczególne ogniwa i te ogniwa połknął wszystkie.
11.04.2013
Galeria oryginałów warszawskich
Czytelnicy rubryki drobnych ogłoszeń w gazetach, dobrze znają nazwisko p. Rockiego, który reklamuje się, jako sławny wróżbita i kabalista, oraz „autor własnej teorji etymogoniczno - gematrycznej".
— Cóż to za teorja? — pytamy p. Rockiego, który przyjmuje nas bardzo gościnnie, dowiedziawszy się, że przy chodzimy w imieniu dziennika.
— Etymologja — odpowiada, rozczesując palcami swoją czarną brodę — to pan wie, co to jest. Etymologonja, to nauka o tajemnicach rodzenia się źródłosłowów. A gematrja, to pewien system kabalistyczny, oparty na zależnościach liczbowych pomiędzy terminami. Ja odkryłem związek, jaki łączy żródłosłowy z tamtym światem.
14.02.2013
W Warszawie zmarł niejaki Czesław Czyński, którego osoba głośną była przed dwoma laty w związku z ujawnieniem działalności satanistów na terenie Warszawy.
Czyńskiemu zarzucano, że stał na czele występnej, blużnierczej organizacji, a śledztwo dostarczyło wówczas wiele obciążających materiałów. Wiadomem było poza tem powszechnie, że Czyński był oficjalnym przedstawicielem centrali sekty Martynistow na Polskę. Sekta ta  należała do najbardziej blużnierczej sekty religijnej i łączyła kult Boga i Chrystusa z kultem szatana. Na stanowisko to mianowany został Czyński jeszcze przed laty przez swego mistrza francuskiego, głośnego Papiusa.
24.01.2013
Starostwo grodzkie udzieliło zezwolenia znanemu jasnowidzowi i kryminologowi, dr Langnerowi, na prowadzenie samochodu z zawiązanemi oczami. W związku z tem odbył się w niedzielę rajd.
O godz. 12 w południe dr Langner miał wykład wobec grona zaproszonych gości w Hotelu Europejskim, poczem z otwartemi oczami poprowadził samochód do miejsca startu. Trasa rajdu biegła przez wybrzeże Kościuszkowskie od „ślimaka“ na moście Poniatowskiego do ul. Bednarskiej.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl