gra planszowa Retro Reporter

Inne

26.03.2013
We środę w nocy na stacji kolejki grójeckiej ładowano z wagonów transport bydła. Z braku odpowiednich zagrodzeń wyrwał się na peron byk i rzucił w ul. Puławską, tratując w galopie napotkanych przechodniów. Na ulicy powstała panika. Byk pędził przed siebie aż znalazł się przed 16-tym komisariatem policji, skąd wybiegli zaalarmowani policjanci z karabinami w ręku.  Widząc zagrodzoną drogę, byk zawrócił w kierunku placu Unji Lubelskiej; znajdujący się przod. Malarowski, kilkoma celnymi strzałami zabił byka.
25.03.2013
Dziś odbędą się w Warszawie finałowe decydujące mecze o mistrzostwo hokejowe okręgu. Największe zainteresowanie wywołuje mecz Legja — Polonia, który odbędzie się na torze Polonii o godz. 11-ej rano. Mecz ten zadecyduje, która z tych drużyn bronić będzie tytułu mistrza Warszawy na mistrzostwach Polski w Krynicy. Drugi mecz Skra—Warszawianka, który się odbędzie na  torze Warszawianki o godz. 11-ej, ma również charakter decydujący.  Zwycięzca zdobędzie tytuł mistrza Warszawy klasy B i walczyć będzie o wejście do klasy A. 
25.03.2013
Dziś, we środę, 20 b. m., o godz. 19.30, na pięknym torze lodowym Warszawianki, odbędzie się  towarzyskie spotkanie hokejowe Warszawianka — Skra, Warszawianka wystąpi w swoim najsilniejszym składzie. W bramce grać będzie świeżo pozyskany z AZS warszawskiego Sznajder, a w ataku Michalski, który przeszedł do Warszawianki z Krynickiego Tow. Hokejowego.
Mecz odbędzie się przy świetle elektrycznem.
25.03.2013
Z Warszawy donosi (J): Komisja, powołana przez zarząd m. st. Warszawy, w czasie badania wieży ratuszowej ustaliła na zasadzie zeznań strażaków, pełniących służbą na galeryjce, iż wieża ta chwieje się, zwłaszcza przy silniejszych wichurach, trzeszczą belki i odpada tynk, tworząc rysy w ścianach. Przy bliższem badaniu okazało się, iż wieża ta zbudowana została prowizorycznie, na cienkich belkach drewnianych.
[...]
Również skasowany zostanie posterunek obserwacyjny straży ogniowej. Nie spełnia on zresztą oddawna swych zadań, ponieważ w okolicy Placu Teatralnego zbudowano wiele domów wyższych, zasłaniających widok obserwatorowi.   
[...]
Hejnał, który trzy razy dziennie rozlegał się w okolicach Pl. Teatralnego z wieży ratuszowej o godzinie 8 rano, 12-tej w południe i 8-ej wieczorem, będzie prawdopodobnie grany na dziedzińcu ratusza.
16.03.2013
Z prawdziwem zainteresowaniem udawaliśmy się dnia 29 ub. m. na zwiedzanie fabryki samochodów i motocykli  Państwowych Zakładów Inzynierji. I nie tylko z zainteresowaniem, lecz również i z dużem niedowierzaniem. Tyle już bowiem razy obiecywano podjęcie rodzimej produkcji samochodów, tyle już razy wyznaczano i zmieniano terminy rozpoczęcia tej produkcji, że nic dziwnego, że po tych licznych zawodach i rozczarowaniach nie jeden z nas  dziennikarzy mówił sobie: nie wierzę, aż się naocznie przekonam.

16.03.2013
Plan regulacji m. st. Warszawy obliczony na lat 30 przewiduje budowę 6 linji metro: 3 z południa na północ, 2 z zachodu na wschód i 1 okólnej. Oczywiście linje te mogą być budowane stopniowo, obecnie zaś już wskutek przeciążenia ruchu ulicznego, aktualną staje się sprawa budowy przynajmniej jednej iinji. Przedewszystkiem tramwaje mają być usunięte z śródmieścia, cały zaś ruch pasażerski przejąć musi metro. Kierunek pierwszej linji metro został ustalony. Linja ta połączyć ma Wierzbno z Żoliborzem, ponieważ jednak budowa całej linji jest trudna do zrealizowania prawdopodobnie wybudowana będzie tymczasem ilinja wiodąca z Placu Unji Lubelskiej do Muranowa.
12.03.2013
Z Warszawy donosi (Mt): W najbliższym czasie będziemy posiadali w Polsce pierwsze autogiro (helikopter). Ten aparat do latania rozpowszechniony w Anglji i Ameryce nie był dotychczas znany w Polsce.

Jak wiadomo, aparat ten podobny jest do samolotu, tylko nie posiada skrzydeł. Powierzchnię nośną zastępuje mu t. zw. rotor. Jest to trójramienny przyrząd, przypominający śmigło. Ramiona jednak podobne są raczej do skrzydeł niż do części śmigła. Ów rotor powoduje podnoszenie się i utrzymanie aparatu w powietrzu. Śmigło natomiast nadaje siłę pociągową.
[...]
12.03.2013
Z Warszawy donosi(Pm); Przed wydziałem cywilnym sądu okręgowego znalazła się ciekawa sprawa wytoczona przez skarb państwa przeciwko Warszawskiej Spółce budowy parowozów i spółce budowy motorów spalinowych prof. Ebermana.
Sprawa dotyczy budowy dwóch czołgów zamówionych w obu firmach, a zaprojektowanych przez prof. Ebermana. Firmy otrzymały duże zaliczki i przystąpiły do wykonania zamówień.
Gdy czołgi zostały wykonane, okazało się, że jeden z nich wcale nie jeździ,a drugi porusza  się tylko tyłem i to zaledwie jak żółw. Czołgi natomiast miały zdać egzamin skakania przez rowy, brania przeszkód i brania pochyłości pod 45 stopniem,oraz holowania jeden drugiego z szybkością 40 km. na godz.Ponieważ czołgi okazały się zupełnie niezdatne do użytku,  skarb państwa wystąpił do sądu o rozwiązanie umowy i zwrot zadatku, który wynosił 300.000 zł. Sąd okręgowy poznawszy się ze stanem faktycznym przyznał zupełną słuszność skarbowi państwa i uznając pretensje rozwiązał umowę.
08.03.2013
Z Warszawy donosi (A): Ministerstwo spraw wewnętrznych (departament techniczno-budowlany) zatwierdziło plan zabudowania terenu przy ul. Krzyckiego (w sąsiedztwie kolonii Lubeckiego), przewidujący powstanie w tem miejscu pierwszego meczetu w Warszawie. Meczet stanie przy ul. Krzyckiego między ul. Dantyszka i Mikołaja Reja w otoczeniu zieleńców. Komitet budowy meczetu zamierza ogłosić konkurs na najwłaściwsze rozwiązanie zaprojektowanej monumentalnej budowli, która stanie się prawdopodobnie ozdobą dzielnicy.

wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl