gra planszowa Retro Reporter

Inne

23.01.2013
W ręce policji wpadł niebezpieczny złodziej, którego specjalnością było okradanie wysokich dygnitarzy państwowych, oraz dyplomatów. Jest to niejaki Józef Radwański. Ostatniemi czasy okradziono kilku wybitnych dygnitarzy. Postawiono w związku z tem na nogi całą brygadę kradzieżową urzędu śledczego, tymczasem przed kliku dniami dostał sie złodziej do mieszkania sekretarza poselstwa japońskiego, p. Takieo Kinishita, na kolonii Staszica i skradł inkrustowaną japońską papierośnicą.
20.01.2013
W sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoutworzonego muzeum przemysłu i techniki...
[...]
W przerwie pomiędzy akademią a zwiedzeniem muzeum odbył się pokaz filmu o barwach naturalnych, polskiego wynalazku Jana i Zbigniewa Szczepaników. Pokaz tego filmu był rewelacją dla licznie zgromadzonych przedstawicieli świata technicznego. Przyglądał mu się z niezmiernem zainteresowaniem P. Prezydent R. P. i członkowie rządu z p. premjerem na czele. Co chwilę przerywano wyświetlanie filmu entuzjastycznemi oklaskami, które były wyrazem podziwu widzów. Dzięki polskiemu wynalazkowi Szczepaników, film oddaje z całą dokładnością wszelkie barwy i odcienia. Zaczęto od pokazania przeciętnego pleneru. Efekty zręcznie stopniowano aż do momentu przedstawienia barwnego obrazu wiązanek różnokolorowego kwiecia. Film Szczepaników oddaje nawet najsubtelniejsze odcienie barw kwiatów, a nawet mieniące się upierzenie egzotycznego ptactwa. Te ostatnie obrazki pokazano ze zdjęć z warszawskiego ogrodu zoologicznego.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl