gra planszowa Retro Reporter

Wynalazki

Dodano: 28.03.2013
Żródło: Gazeta Handlowa 06.06.1934 nr 126 s. 4

Rewelacyjny wynalazek w dziale żelazek do prasowania.

(mer) Jeden z budynków na V  Targach Katowickich zaopatrzony został w szyld, że mieszczą fam się różne nowości i wynalazki. Wchodzimy do wnętrza lecz tu spotyka nas zawód, bo ciekawych  
wynalazków nie widzimy. Można je zato zauważyć w innych halach. Bezsprzecznie ciekawą nowością jest natomiast  wypuszczone na rynek w końcu r. ub. patentowane żelazko gazowe do prasowania pod marką „ALFA".

Dotąd znane były 3 systemy żelazek do prasowania a więc węglowe, elektryczne i gazowe rozgrzewane na płomieniu.  Żelazka te każde z osobna odznaczają się licznemi wadami, których w żaden sposób usunąć nie można. I tak więc żelazko węglowe wymaga częstego rozpalania i dokładania węgla, iskry zaś zeń wylatujące mogą uszkodzić bieliznę, jak również zbytecznie przegrzanie żelazka może ją przypalić. Z żelazek tych wydobywa się też szkodliwy dla zdrowia ludzkiego czad. Użycie do prasowania natomiast żelazka elektrycznego powoduje konieczność częstego przerywania prądu, nie można bowiem przeprowadzić i uregulować dopływu ciepła, 
następnie żelazko to łatwo się też psuje. Wreszcie przy użyciu żelazka gazowego rozgrzewanego na płomieniu gazowem trzeba używać dwóch ich sztuk, by jednem prasować, zaś drugie przez ten czas rozgrzewać. Żelazko to szybko się  rozgrzewa i szybko stygnie.

Powyższe bolączki całkowicie usuwa idealne wprost żelazko do prasowania "ALFA", które wyzbyło się wszystkich powyższych wad, a odznacza się następującemi zaletami: posiadając palnik wewnętrzny prasuje stale bez przerwy i równomiernie w temperaturze dowolnie mu nadanej, gdyż daje się łatwo regulować kurkiem gazowym, prasuje szybko i czysto, nie szkodzi zdrowiu, gdyż nie wydziela czadu i przykrego gazu, nigdy się nie psuje dzięki niezwykłej swej konstrukcji.

Wreszcie charakterystyczną jest wielka oszczędność w eksploatacji tego żelazka, gdyż koszt prasowania żelazkiem "ALFĄ" wynosi zaledwie ułamek kosztów prasowania innemi żelazkami, wedle bowiem orzeczenia urzędowego Laboratorjurn Gazowni Miejskiej w Krakowie koszt
prasowania żelazkiem węglowem wynosi ok. 12—14 gr. na godzinę, gazowem dotychezasowem 14 gr. elektrycznem 25 gr. zaś żelazkiem „ALFA" przeciętnie 2 gr. przy lekkiej bieliźnie na godzinę 1,2 gr. Wobec powyższego koszt żelazka „ALFA" amortyzuje się w ciągu b. krótkiego czasu.
 
Z powodu tego, że sprzedaż żelazek tych prowadzona jest pod kierownictwem niezmiernie energicznego i pełnego inlcjatywy wynalazcy p. J. Zaborskiego zbyt żelazek tych znajduje coraz liczniejsze grono odbiorców zwłaszcza masowo zakupują artykuł ten pralnie. (Ostatnio firma
Stella — jedna z największych pralni we Lwowie zakupiła na swój użytek 50 sztuk tych żelazek), jak również inne zakłady. Żelazka „ALFA"  produkowane są w różnych wielkościach, przyczem specjalnie ciężkie, bo o wadze do 7 kilo wyrabiane są na użytek krawców. Wreszcie podkreślić należy z naciskiem, iż żelazka „ALFA" są nowością patentu rodzimego wykonywane całkowicie z surowców krajowych.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl