gra planszowa Retro Reporter

Styl życia

13.02.2013
Władze sanitarne w Warszawie stwierdziły, że w całym szeregu nawet pierwszorzędnych zakładów gastronomicznych podaje się zamiast czystego lodu sztucznego, brudny lód naturalny, wyrąbywany w zimie z rzeki czy też z różnych wód stojących W wielu wypadkach stwierdzono także, iż taki brudny lód przechowywano razem z czystym lodem sztucznym. W związku z tem postanowiono wydać całkowity zakaz używania lodu naturalnego we wszystkich tych zakładach, w których ludności podaje się napoje chłodzące.
13.02.2013
W sądach warszawskich wzrosła w ostatnim czasie liczba spraw, w których pacjenci występują przeciwko lekarzom, o odszkodowanie. Obecnie wywołała wielkie zainteresowanie w warszawskich kołach lekarskich skarga, jaka wpłynęła do jednego z sądów przeeiwko pewnemu chirurgowi na tle dokonanej przezeń operacji kosmetycznej. Wielu lekarzy warszawskich podejmuje się takich operacyj, a nawet jest kilku specjalistów wyłącznie „od nosa“.
13.02.2013
Do szpitala na Czystem przewieziono przed kilku dniami Nutę Szapsaja, dorożkarza ze Słonima, który został postrzelony. W szpitalu w Warszawie Szapsaj zmarł. Rodzina jego uzyskała od sędziego śledczego, i ze starostwa pozwolenie na przewiezienie zwłok do Słonima. Po przewiezieniu zwłok do Słonima zebrał się na cmentarzu olbrzymi tłum ludzi, celem wzięcia udziału w pogrzebie. Policja jednak nie pozwoliła na pogrzebanie zwłok, zarządzając odstawienie ich z powrotem do Warszawy.
13.02.2013
Judel Szmulewicz był zwykłym kamasznikiem i uchodził na ul. Wałowej za najlepszego specjalistę, do cerowania pękniętego obuwia. Działo się to do czasu, dopóki żył jego ojciec, który należał do bractwa, pełniącego po nocach honorowe dyżury pielęgniarskie przy chorych szpitala żydowskiego. Po śmierci ojca, Judel zajął w bractwie pielęgnację. Dyżurując przy chorych, nauczył się robić zastrzyki. Umiejętność tę postarał się wykorzysać praktyczniej i zaczął przyjmować u siebie pacjentów, robiąc zastrzyk za 25 gr.
13.02.2013
Począwszy od poniedziałku weszło w życie zarządzenie, zezwalające na palenie w wozach przyczepnych tramwajów. W wypadku, gdy pociąg tramwajowy składa sie z trzech wagonów, palenie dozwolone jest tylko w ostatnim 3-cim wagonie.  Pasażerowie-palacze zapomnieli o swym nowym przywileju, ponieważ podczas pierwszych kursów prawie na wszystkich linjach nie palono. Dyrekcja tramwajów miejskich zobowiązana była zainstalować we wszystkich wagonach przyczepnych popielniczki, ale dotąd tego nie uczyniła.
13.02.2013
Kroniki kryminalne Warszawy chlubią sie całą plejadą kombinatorów, którzy sprzedają tramwaje, dworce kolejowe, kolumnę Zygmunta, szosy, oraz nabierają na carskie brylanty i t. d. Ostatnio notowano nowy wypadek podobnego
nabrania. Spryciarzem okazał się niejaki Antoni Kruk, emerytowany policjant zamieszkały przy ul. Nowy Świat 26. Zaopatrzywszy się w zielony kwitarjusz, nakładał mandaty karne na zakochane pary, grożąc im w razie odmowy represjami za rzekomą orazę moralności. Kruka aresztowano na gorącym uczynku i znaleziono przy nim ciułane w pomysłowy sposób 31 zł.
29.01.2013
Przybyła do Warszawy Janina Smolińska. Pamiętamy wszyscy pierwszą „miss Polonję“, jej sukces w Paryżu, trzy lata
występów w Folies Beregeres, wyjazd do Ameryki i karjerę gwiazdy filmowej. Czytelnicy nasi niejednokrotnie czytali na łamach ,,I. K. C.“ korespondencję tej artystki.  Obecnie p. Smolińska przybyła do Europy i odwiedziła po kilku latach nieobecności Polskę. Zabawi tu około roku, w międzyczasie nakręci prawdopodobnie film dla Ameryki, poczem wróci do Stanów Zjednoczonych.
Z gwiazda filmową, która jest jednocześnie dziennikarką, najlepiej mówić o ostatnich plotkach i nowościach stolicy filmu.
29.01.2013
W warszawskim oddziale „Ilustrowanego Kuryera Codziennego" zjawił się w środę dziwny gość. Był nim pan Romuald Piątkowski, obywatel Bydgoszczy, który przybył do Warszawy, by w stolicy pobić nielada rekord, bo... światowy rekord gadulstwa.
26.01.2013
Mieszkańcy ul. Czerniakowskiej zaalarmowani zostali ukazaniem się w ogromnej ilości muszki podobnej do komara. Muszka obsiadała wszystkie fasady domów oraz zabudowania zewnętrzne na tej ulicy od nr. 71 do 111. po obudwu stronach jezdni, do tego stopnia, że zjawisko to może być porównane pod tym względem tylko z najazdem szarańczy.
24.01.2013
Starostwo grodzkie udzieliło zezwolenia znanemu jasnowidzowi i kryminologowi, dr Langnerowi, na prowadzenie samochodu z zawiązanemi oczami. W związku z tem odbył się w niedzielę rajd.
O godz. 12 w południe dr Langner miał wykład wobec grona zaproszonych gości w Hotelu Europejskim, poczem z otwartemi oczami poprowadził samochód do miejsca startu. Trasa rajdu biegła przez wybrzeże Kościuszkowskie od „ślimaka“ na moście Poniatowskiego do ul. Bednarskiej.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl