gra planszowa Retro Reporter

Początki motoryzacji

Dodano: 10.08.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 04.08.1932 nr 102 s.3

Po wprowadzeniu polskich samochodów taniego typu Hotel-garaż pod pl. Napoleona obliczony na trzysta miejsc

Samochód przestał być zbytkiem. Jeszcze przed kilku laty, obywatela, który miał samochód własny, obciążano różnemi podatkami od luksusu, traktowano go, jako conajmniej miljardera amerykańskiego. Dziś rzecz się ma inaczej. Samochody staniały i przestały być rzeczą zbędną. Przeciwnie, większość obywateli dąży do zaopatrzenia się we własny wóz, wiedząc, iż w ten sposób
zaoszczędzi sobie czasu i kosztów innej komunikacji.

W najbliższej przyszłości  ukażą się na rynku pierwsze samochody osobowe taniego typu, wyrobu
polskiego. Sprzedaż tych samochodów, obliczona na masowy zbyt, ma się odbywać na wyjątkowo dogodnych warunkach, wobec czego ruch samochodowy w  najbliższej przyszłości znacznie się
wzmoże.

Poważną przeszkodą w rozwoju tego ruchu jest brak dogodnych hoteli i garażów automobilowych
Dziś większość garażów znajduje się na krańcach miasta, wobec czego każdy posiadacz samochodu
musi mieć szofera, któryby mu maszynę sprowadzał i odprowadzał. Podobny stan rzeczy istniał 
zagranicą, ale już od kilku lat stworzono placówki, które umożliwiają każdemu mieszkańcowi 
Paryża, Berlina, czy Londynu posiadanie samochodu, bez konieczności angażowania szofera. W 
miastach tych bowiem powstały wielkie garaże - hotele w samem centrum urządzone w ten sposób, że samochody wciągane są na piętra, wobec czego całe  przedsiębiorstwa nie zajmują większej przestrzeni.

Kwestją budowy hoteli - garaży zainteresowały się większe firmy samochodowe, wraz z 
przedstawicielstwami sprzedaży materiałów pędnych. Przez wzgląd na własny interes przedsiębiorstwa te zamierzają przystąpić do organizowania miejsc dla samochodów.
Wobec drożyzny wolnych placów w śródmieściu, lansowany jest projekt urządzenia garażu pod niektóremi placami miejskiemi. Przede wszystkiem mówi się o pi. Napoleona.

Od strony nieparzystej placu urządzony byłby zjazd pod skwer, gdzie zbudowanoby obszerną halę dla postoju 300 samochodów. Konstrukcja taka nie jest zbyt droga, a w każdym razie nie zeszpeciłaby placu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie będzie w najbliższych dniach
złożony do magistratu.  


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl