gra planszowa Retro Reporter

Kino

29.01.2013
Okrzyk przerażenia i niepomiernej krzywdy, jaki się wyrywa nie tylko z piersi luminarza literatury łowieckiej, sędziwego Jubilata, Józefa Weyssenhoffa, ale też z piersi tych myśliwych, którzy oczarowani ongiś „Puszczą" po jej przeczytaniu — poszli do kina „Apollo" w Warszawie, aby tam, patrząc na ekran, wskrzesić wizję dawnej puszczy turowickiej i choć przez krótki czas trwania seansu mieć złudzenie rzeczywistości gąszczów i mateczników poleskich; poszli, aby razem z Morozem, ową piękną postacią klucznika i kucharza „pałacowego", a przedewszystkiem wyborowego strzelca podkradać się pod „zasadzonego" przez niego z wieczora głuszca.
26.01.2013
Dnia 30 b. m. pociągiem paryskim o godz. 6.20 rano wróciła do Warszawy z Afryki ekspedycja filmowa, w skład której wchodzili: Bodo, Brodzisz, Nora Ney, Waszyński, Conti, Marja Bogda i in. jak wiadomo, artyści ci bawili w Biskrze (Algier) przez kilka tygodni, nakręcając pierwszy egzotyczny dźwiękowiec Polski („Głos pustyni") według scenariusza Ossendowskiego. Podróż powrotna trwała około 2 tygodnie.
Ekspedycja przywiozła ze sobą kilkanaście tysięcy metrów zdjęć, nakręconych w pustyni. Dalsze prace nad realizacją „Głosu pustyni" i odbywać się będą w atelier.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl