gra planszowa Retro Reporter

Sprawy kryminalne

Dodano: 23.04.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 08.09.1933 nr 265 s. 2

Fałszywy pełnomocnik kanclerza Dolfussa oszukał "Oazę" na 5 worków cukru.źr:

Do dyrekcji znanego zakładu gastronomicznego „Oaza" zgłosił się wytworny gentleman, który
podał się za Jana Heinricha, pełnomocnika austriackiego kanclerza Dolfussa. Heinrich zaznaczył, że jest upoważniony do przeprowadzenia szeregu tranzakcyj finansowych z ministerstwem przemysłu i handlu. Propozycje pełnomocnika dyktatora Austrji, chociaż sprowadziły się do oferty dostarczenia... 5 worków cukru, były przyjęte przez dyrekcję „Oazy" z wyjątkowym respektem, tembardziej, że cukier miał być dostarczony po wyjątkowo dostępnej cenie, bo po 120 zł. za stokilowy worek.żr:

Do pertraktacyi upoważniono skarbnika „Oazy", p. Bieniaszewskiego, który umówił się z Heinrichem w Banku Cukrownictwa. Formalności załatwiał osobiście ustosunkowany pośrednik. Po pewnym czasie pokazał p. Bieniaszewskiemu deklarację na cukier. Przy kasie zażądał od przedstawiciela „Oazy" na „drobne" koszty 195 zł., poczem udał się do kasy, gdzie rzekomo wpłacił  Cukier miał być dostarczony „Oazie" najpóźniej w ciągu trzech dni.

Ponieważ jednak p. Bieniaszewski pragnął mieć jakiś dowód na wypłacone pieniądze, przeto „pełnomocnik kanclerza Dolfussa" wydał mu czek na 500 zł. z wystawienia Tadeusza Badiora, 
płatny w ciągu 24 godzin. Upłynęło kilkanaście dni, ale czeku nie wykupiono i, co gorsza, nie dostarczono cukru „Oazie". Wobec tego dyrekcja jadłodajni zainteresowała się osobą Heinricha i przedewszystkiem zbadała sprawę w banku cukrownictwa. Okazało się wówczas, że Heinrich żadnych pieniędzy bankowi nie wpłacał i, że wogóle cała tranzakcja z cukrem była sprytną manipulacją aferzysty. Ponieważ, mimo kategorycznych żądań „Oazy", Heinrich nie kwapił się ze zwrotem pobranych pieniędzy, skierowano sprawę do prokuratora i wczoraj" rzekomy pełnomocnik kanclerza Dollfussa zasiadł na ławie oskarżonych w sądzie grodzkim I oddziału pod zarzutem wyłudzenia pieniędzy. Wobec niestawiennictwa świadków sprawę odroczono do dn. 15 września r. b.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl