gra planszowa Retro Reporter

Społeczeństwo

27.01.2013
Wśród warszawskich rzemieślników: kamaszników, szewców itp. istnieje od dłuższego czasu zatarg na tle konkurencyjnem. Poszczególne Związki zawodowe, głównie o  radykalnych zabarwieniach, szykanują poszczególne warsztaty, powodując coraz liczniejsze starcia.
27.01.2013
W żydowskich sfech ortodoksyjnych wywołała ogromne wzburzenie wiadomość, zamieszczona w żydowskich ortodoksyjnych dziennikach, że szpital żydowski na Czystem postanowił oddać do dyspozycji zakładu anatomicznego zwłoki zmarłego tam rabina Gorodeckiego.
24.01.2013
W więzieniu warszawskiem, popularnie zwanem w stolicy "Pawiakiem", znalazła się obecnie dzięki zbiegowi ostatnich wypadków, niezwykła „śmietanka" tamtejszych lokatorów, jakiej według  znawców stosunków więziennych w Warszawie, nie było tam od czasu, gdy cele „Pawiaka“ gościły hr. Ronikiera i ordynata Bispinga. Obecnie nie wszyscy z wybitnych więźniów są arystokratycznego pochodzenia, niemniej z racji przynależności do sfer inteligencji, arystokracji i finansistów wyróżniają się z pośród szarego tłumu towarzyszów doli więziennej.
22.01.2013
Mendel Kanarsztajn, młodzieniec o rudej czuprynie i czernionych brwiach, uchodził w dzielnicy żydowskiej za „pożeracza serc“ niewieścich. To też nic dziwnego, że zakochała się w nim córka zamożnej obywatelki, Czesława Lotte, zamieszkała we własnym domu przy ul. Pańskiej. Kanarsztajn obiecał ożenek i na rachunek posagu pobrał od Lottówny 15.000 zŁ Otrzymawszy pieniądze, Kanarsztajn oświadczył narzeczonej, że przestała mu się podobać i z tego powodu zrywa narzeczeństwo.

Co zaś do pieniędzy, to je wydał, a zwróci tylko w dwóch wypadkach, albo gdy wygra na loterji, albo też gdy w inny jakiś sposób się wzbogaci.  Porzucona narzeczona poskarżyła się prokuratorowi. Kanarsztajna zatrzymano, a następnie zwolniono pod dozór policji.
21.01.2013
Wśród wielkiego zainteresowania rozpoczął się w sądzie okr. proces kupca branży aptekarskiej, Nauma Halberstata, oskarżonego o znieważenie kanclerza Hitlera. O sprawie tej swego czasu już pisaliśmy. Kupiec Halberstat był w stosunkach handlowych z firmami niemieckiemi, od których otrzymywał prospekty. Po objęciu rządów przez kanclerza Hitlera Halberstat przerwał stosunki handlowe z Niemcami i gdy firma aptekarska Fischera nadesłała mu cennik, odpisał na nieodpieczętowanej kopercie po niemiecku „Zwrot — dopóki Hitler i jego banda będzie rządzić w Niemczech, nie będę z wami handlował".
18.01.2013
Rotmistrz Jerzy Pobojewski był oficerem pułku strzelców, który stacjonował w Carskiem Siole. Po wybuchu wojny Pobojewski byl ranny na froncie i odstawiono go do szpitala w Carskiem Siole. Szpitalem tym kierowała carowa, a w charakterze pielęgniarek zatrudnione były księżniczki. Personal lekarski chcąc oszczędzić księżniczkom trudów zastrzykiwal rannym morfinę ażeby spali i nie trudzili swoich dostojnych pielęgniarek.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl