gra planszowa Retro Reporter

Społeczeństwo

29.03.2013
W Warszawie istnieją dwa żydowskietowarzystwa pogrzebowe: „Ostatnia Posługa , a drugie „Wieczność",założone przez popularnego bardzo wśród żydów „królanieboszczyków", Moryca Pinkerta. Na tle konkurencji obutowarzystw dochodzi często do zajść. Popularniejszy jest jednakMoryc Pinkert i ubiegłej niedzieli towarzystwo Pinkerta urządziło15 pogrzebów, zaś „Ostatnia Posługa tylko trzy. Na tem tlepowstało zajście na cmentarzu, zakończone krwawą bójkąkarawaniarzy. Bito się laskami i nożami. Bójka trwała przeszłogodzinę, a kiedy wreszcie wezwano pogotowie, opatrzyło ono 6rannych karawaniarzy. „Przy okazji" potłuczonoszyby w kancelarji cmentarza i w domuprzedpogrzebowym. Dopiero przybyły oddział 15 policjantówprzywrócił porządek i grabarze tow. „Wieczność" mogli bezprzeszkód dokończyć pogrzebu!...
11.03.2013
Znana jest opowieść o sześciu klasach pogrzebów, istniejących za dawnych dobrych czasów w przedwojennej Rosji. Urządzenie pogrzebu I klasy odbywało się w atmosferze niezwykłej pompy. Był tam i generał, obwieszony orderami, odprowadzający trumnę aż do grobu, były i klatki z ptaszkami śpiewającemi w domu przedpogrzebowym, były mowy i t. p.
08.03.2013
Przy Obywatelskim komitecie społecznym w Warszawie istnieje specjalna sekcja odzieżowa, która bezrobotnym i potrzebującym pracownikom dostarcza ubrań, obuwia, bielizny, chroniąc ich przed chłodem i przed wstydem, jaki wywołują łachmany.
W obecnej chwili — mówi p. Lelewelowa, kierowniczka sekcji odzieżowej — więcej niż sześćdziesiąt procent naszych klientów stanowi inteligencja, w czem bardzo wielu artystów... Bezrobotni muzycy, których zastępy zwiększają się z dniem każdym z powodu spopularyzowania kin dźwiękowych i głośników radjowych, malarze, rzeźbiarze, zarabiając w tych kryzysowych czasach grosze, aktorzy bez pracy.
08.03.2013
Przed sądem okręgowym zasiadł dzisiaj 23-Ietni Henryk Teleta, dziwny typ, cierpiący na t. zw. nietolerancje alkoholową. Teleta przez całe życie był spokojnym człowiekiem, zmienił się jednak od chwili, gdy nauczył się szoferstwa i zaczął rozjeżdżać ludzi autami.
07.03.2013
Na tle zajść w Palestynie rozegrały sie w sobotę zajścia w Warszawie. Walczą tam dwie strony: syjonistyczne stronnictwo robotnicze Poalej-syjon z faszystami syjonistycznymi tzw. rewizjoniści. Gdy Poalej-syjoniści urządzają w Palestynie strajki, likwidują je rewizjoniści, którzy z miejsca zastępują strajkujących. W związku z tem Poalej-syjoniści w Warszawie zwołali wiec protestacyjny do lokalu kina „Fama“ przy ul. Przejazd przeciwko postępowaniu rewizjonistów.
06.03.2013
Tajemniczo zaginiony Wacław Bahr — jak już wczoraj w części nakładu donosiliśmy — był dobrze znanym bywalcem sali bilardowej u Loursa; opowiadają, że jako król potajemnej rulety i lichwiarz dorobił się milionowej fortuny. Nosił zwykle przy sobie w woreczku dziesiątki karatów brylantów, które brał pod zastaw za udzielanie pożyczek. Znali go pod przezwiskiem „Rejent", oraz pod przezwiskiem „Dziedzic".
06.03.2013
Jak to już donosiliśmy, wczoraj policja warszawska prowadziła energiczne poszukiwania doskonale zakonspirowanej palarni opium w Warszawie. Na ślad tej palarni naprowadził władze bezpieczeństwa niezwykły wypadek przywiezienia onegdaj do Pogotowia młodej kobiety, z symptomatami zatrucia opium.
06.03.2013
Azyk Pieprzyński cierpiał wielką biedę, będąc przez wiele lat woźnicą w towarzystwie grzebania umarłych pod nazwą „Ostatnia posługa“. Na wczoraj wyznaczono Pieprzyńskiemu licytację gratów za jakieś długi. W chwili, gdy miała rozpocząć się licytacja, przybiegł do Pieprzyńskiego zdyszany wysłannik jednej z kolektur z oznajmieniem, że na los Pieprzyńskiego padła duża wygrana. Licytacje wobec tego odroczono.
13.02.2013
Jedno z pism wieczornych warszawskich donosi, iż pod płaszczykiem miłośnictwa kaktusów, na które jest teraz ogromna moda w całej Polsce ukrywa się nowy rodzaj narkomanji. Najpopularniejszy w Warszawie rodzaj kaktusów jest t. zw. „święty kaktus". Z kaktusa tego po nacięciu wypływa sok, działający jak najsilniejszy narkotyk, który znany jest i zakazany w handlu we Francji pod nazwą peyotl.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl