gra planszowa Retro Reporter

Nauka i technika

12.03.2013
Projektowaną budowę miejskiej kolei szybkiej w Warszawie [...] poprzedziły próbnewiercenia, dokonane wzdłuż zamierzonej linji, a więc od pl. UnjiLubelskiej do Muranowa i od ul. Płockiej na Woli do ul. Karowej,celem zapoznania się z budową geologiczną i hydrologiczną terenówWarszawy.
[...]
Osuszenie i stałe odwodnienie zapewnić ma pozioma sztolnia w spodzie tunelu, która zbierać i odprowadzać będzie wodę w dwóch przeciwnych kierunkach od Wisły. Z placu Unji sztolnia przejdzie przez ul. Bagatele, służąc do zasilania stawu w Łazienkach, a na końcu trasy dna tunelu przejdzie przez ul. Miłą do Wisły przy moście kolejowym. Budowa tunelu poprzedzona będzie budową sztolni, w celu lepszego osuszenia terenów, przylegających do miejskiej kolei szybkiej, co znacznie ułatwi samą budowę tunelu.

12.03.2013

Wczoraj odbyłasię próbna jazda wagonu motorowego P. K. P., zbudowanego przezfirmę Cegielski na odcinku Warszawa — Łódź.

Odjazd z Warszawynastąpił o godz. 9-tej min. 41, a przyjazd do Łodzi bezzatrzymywania się w drodze o godz. 11. min. 7. Całą więcodległość, wynoszącą około 140 km. wagon przejechał w ciągu86 minut, a wiec jechał z przeciętną szybkością techniczną 98km. na godzinę. Na poszczególnych odcinkach średnia szybkośćdochodziła do 123 km. na godzinę.

[...]

Wagon ma 86 miejscdo siedzenia, oparty jest na dwóch wózkach dwuosiowych, z którychkażdy stanowi jakby małą lokomotywę dieslowską.

08.03.2013
Co pewien czas prasa zamieszcza sensacyjne wiadomości, dotyczące zagadnienia przemiany pierwiastków, nad którem pracują od szeregu lat najwybitniejsze osobistości świata naukowego. Sprawa ta ma się stać wkrótce przedmiotem sensacyjnych doświadczeń, jakie dokonane będą niebawem przez polskich uczonych. Mianowicie przeprowadzone będą wkrótce próby rozbicia atomów.
07.03.2013
Z Warszawy donoszą (A): Minister komunikacji inż. Budkiewicz w towarzystwie wiceministra Czapskiego oraz dyrektorów kolei przybył wczoraj na dworzec główny w Warszawie, celem obejrzenia nowego typu parowozu pospiesznego „P. U. 29“. który opracowany został specjalnie dla pociągu o dużym składzie z obciążeniem do 600ton. Dotychczasowe próby wykazały, że parowóz ten przy obciążeniu 400 ton osiąga szybkość 100 km. na godzinę, na wzniesieniach zaś szybkość 45 km. Obecnie gotowe już są 3 parowozy typu „P. U. 29“.
13.02.2013
W warsztatach tramwajowych jest na ukończeniu budowa próbnego wagonu motorowego nowego typu, który różni się tern od dotychczasowych, że ma platformę wejściową w środku wagonu. Wejście to będzie się otwierało i zamykało automatycznie na przystankach, a przy ruszeniu wozu z przystanku stopień będzie się podnosił co wykluczy nieszczęśliwe wypadki przy wsiadaniu i wysiadaniu. Konduktor będzie się znajdował za specjalną barjerka przy platformie wejściowej, tak że każdy pasażer będzie musiał mijać konduktora w celu wykupienia biletu. W najbliższym czasie mają się rozpocząć próby z nowym wozem.
13.02.2013
Budowa nowego teatru Zaspu przy al. Karowej postępuje naprzód. Ostateczne zakończenie robót nastąpi 15 września. Pozostają jeszcze do wykończenia roboty instalacyjne wewnątrz. Jednopiętrowa sala teatru liczyć będzie na parterze 1000, a na balkonie 700 miejsc. Będzie to największa sala teatralna w Warszawie. Największą osobliwością tego teatru będzie scena przesuwana, a nie obrotowa.
13.02.2013
Departament lotnictwa cywilnego ministerstwa komunikacji zajmuje się obecnie kwestją powiększenia szybkości lotów na polskich linjach lotniczych. Opierając się na doświadczeniach w Europie zachodniej, a szczególnie w Szwajcarji, pragnie depart. lotnictwa uruchomić samoloty, których przeciętna szybkość wynosiłaby 300 km. na godzinę.
29.01.2013
Z Warszawy donosi (A): Obserwatorium astronomiczne w Warszawie rozpoczęło dokonywanie systematycznych fotografij nieba przy pomocy nowozakupionego wynalazku, umożliwiającego dokonywanie jaknajdokładniejszych zdjęć gwiazd i planet. M. in. sfotografowana będzie budząca największe zainteresowanie uczonych planeta Mars. Dla wykorzystania nowego wynalazku urządzono w gmachu uniwersytetu w Alejach Ujazdowskich specjalne  laboratorjum fotograficzne.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl