gra planszowa Retro Reporter

Nauka i technika

Dodano: 08.03.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 13.11.1932 nr 315 s.11

Próby rozbicia atomu w Warszawie.

Warszawa, 11 listopada (J). Co pewien czas prasa zamieszcza sensacyjne wiadomości, dotyczące zagadnienia przemiany pierwiastków, nad którem pracują od szeregu lat najwybitniejsze osobistości świata naukowego.

Sprawa ta ma się stać wkrótce przedmiotem sensacyjnych doświadczeń, jakie dokonane będą niebawem przez polskich uczonych. Mianowicie przeprowadzone będą wkrótce próby rozbicia atomów.
Po dłuższych studjach naukowych asystenci zakładu fizycznego uniwersytetu warszawskiego opracowali plan uskutecznienia przemiany pierwiastków, który ma być zrealizowany metodą, zastosowaną już przez fizyków angielskich i niemieckich, tzn. atomy mają być rozbite przez „bombardowanie" najlżejszych metali prądem elektrycznym o wysokiem napięciu.

Jak nas informują, jako miejsce przeprowadzenia doświadczeń obrano laboratorium fizyczne uniwersytetu warszawskiego przy ul. Hożej. W ostatnich dniach rozpoczęto w laboratorium instalować precyzyjne przyrządy, umożliwiające skoncentrowanie prądu elektrycznego o napięciu wielu tysięcy wolt. Przyrządy te będą gotowe z końcem b. r. tak, że w styczniu roku przyszłego rozpoczną się pierwsze próby.

Doświadczenia odbywać się będą pod kierownictwem prof. dra Pieńkowskiego, znakomitego fizyka polskiego. Rozbijane mają być atomy litu i berylu. Podjęcie tych niezwykłych eksperymentów naukowych połączone było z poważnym wysiłkiem ze względu na ciężką sytuację finansową pracowni uniwersyteckich. Wynik tych prób oczekiwany jest przez polskie sfery naukowe ze zrozumiałem zainteresowaniem.


Więcej
http://ifd.fuw.edu.pl/instytut/informacje-ogolne/historia-ifd


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl