gra planszowa Retro Reporter

Nauka i technika

22.11.2013
Dziewica telefoniczna, czyli automat, podający godziny abonentom, cieszy się olbrzymiem powodzeniem. W ub. wtorek zanotowano 36.805 połączeń, a w środę 28.199 połączeń.

Większość abonentów dzwoni nie z potrzeby, lecz z ciekawości, aby usłyszeć „dziewicę". Wiele połączeń trwa po kilka minut, co wskazuje, że abonent wsłuchuje się w dykcję panienki, zajmując niepotrzebnie linję. Skutek jest ten, że 18 Iinij przeznaczonych dla obsługi zegara nie wystarcza i numer 553-00 bywa często zajęty. Po zaspokojeniu przez publiczność pierwszej ciekawości, zegar będzie mniej atakowany i wówczas 18 linij wystarczy w zupełności.  Za korzystanie z usług  automatycznego dziewczęcia, niema specjalnych opłat. Połączenia z zegarem są notowane przez licznik jak zwykłe rozmowy. Zauważono, żo dużo osób myli się. w numerze zegara i nakręca numery podobne, niepokojąc abonentów.
14.08.2013
Urwanie głowy mieli wczoraj kierowcy taksówek na placu Teatralnym, znalazł się bowiem wesołek, który, korzystając z nieuwagi policjanta, przekręcił strzałkę, wskazującą kierunek ruchu - w odwrotną stronę.
10.08.2013
Departament lotnictwa cywilnego ministerstwa komunikacji opracował plan uruchomienia  
lotów nocnych na szlakach obsługiwanych przez polskie linje lotnicze „Lot". W realizowaniu lotów nocnych na plan pierwszy wysunięto narazie szlak Warszawa-Lwów.

Będzie to wymagało ustawienia między Warszawą a Lwowem specjalnych lamp oświetlających drogę w odległości co 60 kilometrów. W pobliżu tych lamp będą również urządzone lotniska 
pomocnicze z odpowiednią obsługą techniczną.
10.08.2013
Samochód przestał być zbytkiem. Jeszcze przed kilku laty, obywatela, który miał samochód własny, obciążano różnemi podatkami od luksusu, traktowano go, jako conajmniej miljardera amerykańskiego. Dziś rzecz się ma inaczej. Samochody staniały i przestały być rzeczą zbędną. Przeciwnie, większość obywateli dąży do zaopatrzenia się we własny wóz, wiedząc, iż w ten sposób zaoszczędzi sobie czasu i kosztów innej komunikacji.
18.04.2013
część 2 - telekomunikacja
Rzecz jasna, że w przyszłym domu mieszkalnym znajdować się będzie telekino, czyli kino na odległość. I to nie tylko nieme, ale oczywiście dźwiękowe już z urządzeniem telewizjnem. Będzie można nie wychodząc z domu oglądać najważniejsze wydarzenia niemal w tej samej chwili, w której one zachodzą i to nietylko optycznie ale także i dźwiękowo.
16.04.2013
[część 1 - domy - rr]
Od dawien dawna ludzie skłonni byli do tworzenia sobie obrazów przyszłości. Odnosi się to nietylko do układu stosunków społecznych, politycznych lub gospodarczych, ale także i do urządzeń technicznych i to zarówno techniki życia codziennego, jak i techniki przemysłowej. Nas w tem miejscu interesują horoskopy techniczne. Takie horoskopy bywały rzecz jasna dostosowane zawsze do stopnia, jaki zdołał już osiągnąć rozwój techniczny. Przeto zupełnie inaczej wyglądała utopja w czasach Tomasza Morusa, inaczej przedstawiają się fantazje Juljusza Verne‘a lub Bellamyego, a raczej znów wyglądają marzenia dzisiejszej epoki.
16.04.2013
1 września nastąpi automatyzacja stacji telefonów ręcznych przy ul. Zielnej. Tylko 5.000  abonentów, których numery zaczynają się od siódemki, pozostanie nadal jeszcze na stacji ręcznej.

Do obsługi tych abonentów  potrzeba najwyżej sto osób. Tyle więc telefonistek pozostanie przy pracy. Ale i one ulegną również redukcji. W początku bowiem roku przyszłego nastąpi całkowita
automatyzacja telefonów. Opuści wówczas wieżę Cedergrena ostatnia telefonistka, miejsce zaś tej żywej, choć niewidzialnej  osoby, zajmie bezgłośna maszyna-automat.

13.04.2013
Z Warszawy donosi (A): Odbyła się generalna próba oświetlenia gazowego ul. Żwirki i Wigury w obecności wiceprezydenta miasta Pohoskiego. Na trasie autostrady ustawiono 153 lamp w odległości 27 m. jedna od drugiej. Lampy te różnią się od dotychczasowych kształtem i siłą. Są to lampy wiszące na słupach wysokości 8,20 m. Każda z tych lamp ma siłę 1.500 świec. Oświetlenie jest wykonane w ten sposób, że wszystkie lampy zapalane są odrazu automatycznie. Poza tem są one skonstruowane tak, że oświetlenie można zmniejszać o połowę odrazu na całej trasie.
Jest to niezmiernie ważna okoliczność na tej arterji, cieszącej się wielkim ruchem, gdyż cała jezdnia będzie oświetlona równomiernie w jednym i w drugim wypadku, co jest niezmiernie trudne do osiągnięcia przy oświetlendu elektrycznem. Nadto oświetlenie gazowe przenika mgłę o wiele intensywniej niż elektryczne. Przerwy w dopływie gazu są wykluczone, podczas gdy przerwy w dopływie energji elektrycznej są bardzo częste, co jest zresztą uważane za normalne.
28.03.2013
Jeden z budynków na V  Targach Katowickich zaopatrzony został w szyld, że mieszczą fam się różne nowości i wynalazki. Wchodzimy do wnętrza lecz tu spotyka nas zawód, bo ciekawych  
wynalazków nie widzimy. Można je zato zauważyć w innych halach. Bezsprzecznie ciekawą nowością jest natomiast  wypuszczone na rynek w końcu r. ub. patentowane żelazko gazowe do prasowania pod marką „ALFA".
17.03.2013
W zakładach Lilpop, Rau i Loewenstein trwają przygotowania do montażu samochodów zagranicznych. Jak się okazuje z postępu tych prac, pogłoski, że jeszcze w roku bieżącym ukażą się na  rynku naszym pierwsze samochody z montażu, są przedwczesne. Rok bieżący będzie wypełniony pracami przygotowawczemi, tak iż w najlepszym razie dopiero późną jesienią może będzie wypuszczonych z montażu kilka pierwszych próbnych wozów.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl