gra planszowa Retro Reporter

Oszyści, fałszerze, aferzyści

Dodano: 27.01.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 19.05.1932 nr 137s.11

Referenci urzędu skarbowego w Warszawie — na ławie oskarżonych.

Z Warszawy donosi (Pr): Na wokandzie sądu okręgowego znalazła się sprawa trzech referentów urzędu skarbowego, oskarżonych o wymuszanie łapówek w drodze służbowego nacisku. Ofiarą oskarżonych padł właściciel piekarni Ferdynand Szmidke, któremu sekwestrator zajął za zaległe podatki w sumie 10.000 zł. 120 worków mąki i 5 koni. Skoro Szmidke interwenjował w urzędzie skarbowym, referent Stanisław Derkes oświadczył, że wszystko da się zrobić, ale to będzie kosztowało. Szmidke zgłosił się do naczelnika Izby skarbowej p. Hartmana, powiadamiając go o wszystkiem. P. Bartman polecił referentowi spisanie protokołu i zanotowanie banknotów, przeznaczonych na łapówkę. Ażeby raz
na zawsze ukrócić nadużycia, urządzono w ten sposób, że Szmidke wręczył łapówkę, t. zn. pieniądze z zanotowanemi numerami. Gdy Derkes oświadczył, że odłożona licytacja będzie kosztowała 800 zł., Szmidkę wręczył mu pieniądze.

Natychmiast potem dokonana przez wywiadowców policji rewizja osobista, ujawniła banknoty. Derkes próbował się zapierać, jednakże zdruzgotany dowodami przyznał się do winy. W tochu dochodzeń okazało się, że Szmidke wypłacił różne sumy tytułem łapówek, a to Zygmuntowi Gryglikowi i Maksymiljanowi Chylińskiemu. Pośrednikiem w wyciąganiu pieniędzy był Bembaum. Na ławie oskarżonych zasiedlił dziś Derkes, Gryglik, Chyliński i Bernbaum.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl