gra planszowa Retro Reporter

Oszyści, fałszerze, aferzyści

Dodano: 02.12.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 06.12.1933 nr 354

Icek był niewinny. Pracz stempli osadzony za kratą.

Do naczelnika XVIII urzędu skarbowego przy ul. Gęsiej zgłosił się Icek Karminer, wręczając podanie, opatrzone znakiem stemplowym na sumę 3 zł. Naczelnik urzędu zauważył, że znaczek ma wygląd  podejrzany. Przy dokładnem obejrzeniu okazało się, że znaczek ten był chemicznie prany. Zawiadomiono o tem urząd śledczy. Stwierdzono, że Karminer nabył znaczek od Kazimierza Buczka (Powązkowska 20), który w urzędzie skarbowym pomagał woźnemu 
Janowi Rudnickiemu, Wypisując podania interesantom oraz sprzedając znaczki stemplowe. W czasie rewizji w mieszkaniu Buczki znaleziono kilkaset używanych znaczków stemplowych, które Buczek odlepiał z podań, znajdujących się w archiwum urzędu. Dotychczas stwierdzono, iż Buczek odlepił znaczki z 76 podań. Fałszerza osadzono w więzieniu, Rudnickiego zaś oddano pod dozór policji.  


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl