gra planszowa Retro Reporter

Oszyści, fałszerze, aferzyści

Dodano: 13.02.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 15.08.1932 nr 225 s.11

Człowiek o 200 charakterach pisma.

Z Warszawy donosi (Pm): W dniu wczorajszym zakończono śledztwo w sprawie wykrytej przed kiiku miesiącami bandy
fałszerzy biletów loteryjnych i obligacyj pożyczki budowlanej. Afera polegała na tem, że fałszerze po ciągnieniach zmywali numery z biletów i wpisywali numery wygrane, poczem wyjeżdżali do rozmaitych miejscowości, gdzie odbierali w kolekturach wygrane. Między innemi poszkodowanych jest też kilku właścicieli kolektur w Krakowie. W więzieniu pozostają główni organizatorzy afery, znany fałszerz Czarnecki i Leipziger. Innych oskarżonych zwolniono za kaucją.
Śledztwo stwierdziło, że organizacja fałszerzy była obliczona na bardzo szeroką skalę. Planowali oni bowiem przerzucenie się na rozmaite inne papiery wartościowe krajowe i zagraniczne. Jako dowód rzeczowy załączone są do aktów sprawy precyzyjne narzędzia fałszerskie, odebrane od Czarneckiego, który jest jednym z najsłynniejszych fałszerzy i ma przydomek człowieka o 200 charakterach pisma.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl