gra planszowa Retro Reporter

Miasto

29.03.2013
Po onegdajszej burzy można było oglądać wesołe sceny opodal dworca Gdańskiego, gdzie, jak wiadomo, istnieje przejazd na Żoliborz. Przejazd ten, przechodzący pod wiaduktem kolei obwodowej, jest położony tak nisko, że woda deszczowa zbiera się w tem miejscu i zamyka połączenie Żoliborza z miastem. Wprawdzie dyrekcja kolei urządzila kanał, odprowadzający  
zebrane wody do Wisły, ale przewód posiada zbyt małą średnicę, wobec czego odpływ trwa zwykle od 1 do trzech godzin.

Do zebranej pod zjazdem wody wjechały dwa samochody i nie mogły wybrnąć. Utworzył się też długi wąż unieruchomionych tramwajów. Pozatem pewien brawurowy rowerzysta, zjeżdżając ulicą Zakroczymską wpadł do wody i skąpał się po szyję. Zebrani widzowie mieli bezpłatne przedstawienie. Zwłaszcza podobał się rowerzysta, któremu nie szczędzono oklasków.
06.03.2013
Już w przyszłym miesiącu nastąpi przeniesienie cywilnego portu lotniczego z Mokotowa na Okęcie. Nowy port lotniczy pod względem swych urządzeń i organizacji jest bez wątpienia najbardziej współczesnym portem lotniczym w Europie. Obejmuje on obszar 400 ha, posiada on 3 nowe hangary żelazo-betonowe, należycie zabezpieczone przed ogniem.
15.02.2013
Pewien mieszkaniec Warszawy, b. urzędnik wojskowy złożył wydziałowi opieki społecznej magistratu projekt uruchomienia w Warszawie lekkiej komunikacji pasażerskiej, która by mogła zatrudnić w całej Polsce kilkanaście tysięcy bezrobotnych przy stosunkowo małych kosztach i małym nakładzie kapitału.
15.02.2013
W związku z nowym rokiem szkolnym od piątku 2 bm. wzorem zeszłego roku szkolnego w godzinach rannych zarezerwowane będą na niektórych linjach tramwajowych wozy doczepne specjalnie znaczone i przeznaczone wyłącznie dla przejazdu młodzieży szkolnej. Wozy te opatrzone będą w odpowiednie tabliczki.
15.02.2013
Do magistratu warszawskiego zwrócił się pewien przedsiębiorca z propozycją oznaczania na jezdniach stolicy przejść dla pieszych własnym kosztem w zamian za udzielenie mu pozwolenia umieszczania w tych miejscach krótkich reklam. Miejsca te zamierza wspomniany przedsiębiorca oznaczać farbą jasną, a nadto uiszczać pewne opłaty w magistracie. Magistrat jak nam donoszą, zamierza skorzystać z tej oferty, zwłaszcza że pożyteczna inowacja miast kosztów, przyniesie mu dochód.
14.02.2013
W nocy z czwartku na piątek wybuchł na terenie elektrowni warszawskiej przy ul. Leszczyńskiej nr. 6 pożar w kotłowni i elewatorach węglowych. Przyczyną wybuchu ognia było samozapalenie się węgla, mieszczącego się w dużych ilościach w drewnianych przegrodach. Wskutek możliwości przerzucenia się ognia na warsztaty i hale maszyn, sytuacja początkowo przedstawiała się bardzo groźnie, toteż zaraz po pierwszym alarmie, przybyły na miejsce pożaru trzy oddziały straży z komendantem Prokopem na czele. Dwugodzinna wytężona akcja ratunkowa doprowadziła do opanowania pożaru i po przesypaniu 20 wagonów węgla, ogień ugaszono. Ofiar w ludziach nie było, straty dzięki doraźnej akcji ratunkowej są niewielkie.   
29.01.2013
Związek pań domu w Warszawie na ostatniem swem zebraniu, poruszył jedną i bolączek życia dzisiejszej Warszawy, a mianowicie — ratowania powietrza w śródmieściu przez niekulturalny, sposób wywożenia śmieci. Wywożenie to przeprowadzane jest przez Zakład Czyszczenia miasta sposobem z epoki króla Ćwieczka, tj., iż śmieci w ciągu nocy, wynoszone są z domów na odkryte wozy, które następnie „z całem dobrodziejstwem inwentarza" przeciągają ulicami, zmuszając — zwłaszcza w lecie — lokatorów mieszkań frontowych do zamykania okien, celem uchronienia się przed duszącemi „aromatami". 
26.01.2013
W poniedziałek o g.15.45 wybuchł pożar na terenie dworca Warszawa wschodnia od strony ulicy Brzeskiej, gdzie mieszczą się składy towarowe. Na miejsce przybyły drugi, trzeci i piąty oddział straży oraz beczkowozy. Pożar wybuchł w magazynie towarowym, mieszczącym składy spółki akcyjnej „Polski Lloyd", Marszałkowska 130. Spaliły się naromadzone towary zagraniczne, opony samochodowe, rowerowe, worki z mąką i cukrem. Kiedy na miejsce pożaru przybyła straż pożarna, spłonęły już więzy dachowe. W akcji ratunkowej brały udział parowozy, które dowoziły wodę.
24.01.2013
Z racji zbliżającego się sezonu letniego wydelegowało starostwo warszawskie specjalne komisje dla zbadania okolicznych letnisk pod względem sanitarnym i urządzeń mieszkalnych. Komisje te wyruszyły w tych dniach najpierw w kierunku południowym od stolicy i poddały skrupulatnej kontroli letniska: Anin Międzylesie, Radość, Miedzyszyn I Falenicę.
wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl