gra planszowa Retro Reporter

Miasto

Dodano: 15.12.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 02.12.1934 nr 337

180 lokatorów „Domu Samobójców" radzi w bóżnicy jak zapobiec złu

Niedawno podawaliśmy w  „Nowinach Codziennych" wiadomość o  samobójstwie, jakie miało miejsce, w domu. nr. 32 przy ul. Świętojerskiej. Dom ten uzyskał w opinji okolicznych mieszkańców tragiczną nazwę „domu samobójców", ponieważ  zachodzą tam nadzwyczaj częste  wypadki samobójstw, popełnianych nietylko przez lokatorów, ale i przez zupełnie obce osoby, które przychodzą do tego tragicznego domu specjalnie, aby targnąć się na swoje życie. Wypadki podobne niejednokrotnie zostały przez naukę, zaobserwowane. Ogólnie znaną jest rzeczą, że tak samo, jak istnieją epidemie samobójstw i mody na pewne ich rodzaje, tak też i zdarzają sio miejsca specjalnie przez samobójców  poszukiwano i ulubione, które niejako przyciągają ich nieznaną jakąś  potężną siłą, i stają się dla nich terenem ostatnich, porachunków z  życiem.

Lokatorzy domu nr. 32 przy ul. Świętojerskiej żyli w ustawicznej grozie. Ostatnie, a dwunaste z rzędu popełnione tam samobójstwo,  wywarło na nich tak wstrząsające wrażenie, że dwaj lokatorzy dostali  ciężkich ataków serca. Zdenerwowani tem i zrozpaczeni smutną sławą  tragicznego domu, zamieszkujący w ilości 180 żydowscy lokatorzy,  zwołali specjalne zebranie, aby nad sprawą samobójstw się zastanowić i obmyślić jakieś środki zaradcze. 

Oryginalne zebranie odbyło się w bóżnicy, która znajduje się w podwórzu ponurego domu. Przemawiał szereg mówców, przedstawiając ohydę  samobójstw, występując ostro przeciw
samobójcom, a zwłaszcza nie szczędząc gorzkich i dobitnych słów pod adresem kandydatów na 
samobójców, którzy upatrzyli sobie dom przy ul. Świętojerskiej na miejsce swych rozpaczliwych czynów i przychodzą doń z innych domów.

Po dłuższych debatach zebranie wybrało delegatów, którym poleciło udać sic do administratora domu, Hersza Frenkla, i przedstawić w imieniu ogółu lokatorów żądanie, aby okna w klatkach schodowych, z których najczęściej wyskakiwali samobójcy, zostały natychmiast,   zakratowane. Administrator domu przyjął nader życzliwie postulaty delegacji lokatorów i obiecał możliwie w jak najkrótszym czasie uczynić zadość ich 'żądaniom. Lokatorzy ..domu samobójców" odetchnęli ulgą.


wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl