gra planszowa Retro Reporter

Miasto

Dodano: 15.02.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 05.09.1932 nr 246 s. 11

Projekt lekkiej komunikacji na ulicach Warszawy.

Z Warszawy donosi (A): Pewien mieszkaniec Warszawy, b. urzędnik wojskowy złożył wydziałowi opieki społecznej magistratu projekt uruchomienia w Warszawie lekkiej komunikacji pasażerskiej, która by mogła zatrudnić w całej Polsce kilkanaście tysięcy bezrobotnych przy stosunkowo małych kosztach i małym nakładzie kapitału.

Chodzi o uruchomienie pasażerskich welocypedowycb powozików, poruszanych nogami 1—3 osób. Byłby to najtańszy sposób lokomocji na małych przestrzeniach, mało psujący jezdnię i nie zadymiający miasta. Powoziki takie wyrabiane są w Holandji, Francji i Niemczech. Uruchomienie ich powiększyłoby znacznie możność zarobkowania osób, pracujących w mieście, zmuszonych być w ciągu dnia w kilkunastu miejscach, jak np. lekarz, agent handlowy, przejezdny, inkasent, kontroler i t. d. I nawet korzystający z tramwaju tracą dużo czasu na dojście do bocznych ulic. Dział ruchu kołowego magistratu udzieliłby chętnie pozwolenia na uruchomienie omawianych powozików, przewidując taksę po 25 groszy od kilometra.

Teren Warszawy przedstawia w lwiej części równinę. Resory zabezpieczałyby powoziki od wstrząsów po nieulepszonych jeszcze jezdniach. Koszt powozika nie przekraczałby 900—1.000 zł. Szybkość jazdy wynosiłaby 10 15 km. na godzinę. Przyjmując, że powozik byłby czynny po 8 godzin dziennie na dobe i był zajęty przez połowę tego czasu, dałoby to dziennie około 20 zł. obrotu, przyczem amortyzacja, powozika i koszt jego utrzymania są minimalne. Wydział opieki społecznej zainteresował się tym projektem i bada możliwości jego realizacji.   

wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl