gra planszowa Retro Reporter

Gospodarka

Dodano: 26.01.2013
Żródło: Ilustrowany Kurier Codzienny 11.05.1932 nr 129 s.12

„Redukcje" w "Cyrku" warszawskim.

Istnieje w Warszawie instytucja, stanowiąca swego rodzaju unikat w Europie. Jest to t. zw. popularnie „Cyrk", t. j. dom noclegowy, w którym przebywa szereg jednostek całemi latami. Jeden z tych gości obchodził niedawno jubileusz 20-letniego pobytu. Wielu stałych pensjonarjuszy nie rekrutuje się bynajmniej z nędzarzy, lecz ludzi praktycznych, którzy w ten sposób wiodą oszczędny tryb życia, plącąc za nocleg wraz ze śniadaniem i obiadem około 40 groszy na dobę,
co miesięcznie wynosi niecałe 15 zł.

Jeden z nich, niejaki Szpakowski, złożył niedawno u braci Albertynów na przechowanie książeczkę oszczędnościową z 20.000 zł. Wśród tych stałych pensjonariuszy znajdują się pracownicy umysłowi, o którychby nikt nie przypuścił, że są to lokatorzy „Cyrku". Obecnie bracia Albertyni, zarządzający tą instytucją, postanowili usunąć wszystkich stałych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy nie żyją w ciężkich warunkach materjalnych. Również i względy bezpieczeństwa publicznego przemawiały za tem słusznem zarządzeniem.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl