gra planszowa Retro Reporter

Gospodarka

Dodano: 10.08.2013
Żródło: Nowiny Codzienne 03.08.1932 nr 101 s.3

Za stal i amonjak dostaniemy od Sowietów ryby

Rokowania sowieckiej misji handlowej w Warszawie z Hutą Pokoju o dostawę żelaza i stali dla sowieckich przedsiębiorstw przemysłowych dobiegają końca. Wartość tego zamówienia wynosi około 20 miljonów złotych. Pozatem toczą się obecnie rokowania o nabycie przez misję sowiecką
w zakładach przemysłowych „Ferrum" 100 cystern amonjaku, wartości miljona złotych. Ze strony sowieckiej wysunięto propozycję, aby wzamian za udzielenie tego zamówienia strona sowiecka uzyskała dodatkowy kontyngent przywozowy do Polski na 10 ton futer surowych, 100 ton ryb i
konserw rybnych, oraz 2 — 3000 ton rudy żelaznej.

Niezależnie od powyższych rokowań toczą się pertraktacje o nabycie przez rząd sowiecki w Polsce dużego transportu zestawów kołowych do wagonów.wykonanie: tworzenie stron www warszawa - wzt.pl